Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 49 – Ngụy Mãn Châu quốc kiến lậpTác giả: Mộc Tử

Tượng 49 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] Trong bức họa là Phổ Nghi bị người Nhật Bản quản thúc khống chế. Phổ Nghi quay lưng về phía mặt trời (Nhật Bản), biểu thị trong tâm bất mãn.

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 49 (Ngụy Mãn Châu quốc kiến lập)

Sấm viết:

Tuệ Tinh sạ kiến
Bất lợi Đông Bắc
Củ củ hà chi
Chiêm bỉ Lạc Quốc

Tụng viết:

Sàm thương nhất điểm hiện Đông phương
Ngô Sở y nhiên hữu Đế vương
Môn ngoại khách lai chung bất cửu
Càn khôn tái tạo tại Giác Cang

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Chợt thấy Sao Chổi
Bất lợi Đông Bắc
Lủi thủi làm chi
Ngước lên Lạc Quốc

Tụng rằng:

Một điểm ẩn gấp hiện Đông phương
Ngô Sở y rằng có Đế vương
Ngoài cửa khách đến không được lâu
Càn khôn tái tạo tại Giác Cang

Giải:

“Tuệ Tinh sạ kiến, Bất lợi Đông Bắc” (Chợt thấy Sao Chổi, Bất lợi Đông Bắc): Nhật Bản nhòm ngó Đông Bắc Trung Quốc.

“Củ củ hà chi, Chiêm bỉ Lạc Quốc” (Lủi thủi làm chi, Ngước lên Lạc Quốc): năm 1932, Phổ Nghi mộng tưởng lợi dụng lực lượng người Nhật Bản để khôi phục cựu quốc, lén lút đi vòng Thiên Tân, chạy đến Trường Xuân thành lập Mãn Châu quốc. “Mãn Châu” là danh xưng mà Hoàng Thái Cực cải thành, “Đông Bắc” là tên gọi do Dân Quốc không thừa nhận độc lập của Mãn Châu, sử dụng tới ngày nay. “Lạc Quốc” là cách nói “vương đạo lạc thổ” mà Mãn Châu tuyên dương.

“Sàm thương nhất điểm hiện Đông phương, Ngô Sở y nhiên hữu Đế vương, Môn ngoại khách lai chung bất cửu, Càn khôn tái tạo tại Giác Cang” (Một điểm ẩn gấp hiện Đông phương, Ngô Sở y rằng có Đế vương, Ngoài cửa khách đến không được lâu, Càn khôn tái tạo tại Giác Cang): vị khách đến ngoài cửa là Nhật Bản sẽ không giữ được lâu, lúc này chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã thành lập tại Quảng Châu ở phương Nam. Quân cách mạng Quốc Dân do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo hoàn thành Bắc phạt, sơ bộ thống nhất Trung Quốc, chuẩn bị chấn hưng dân tộc Trung Hoa. “Đế vương” ở Ngô Sở chỉ Tưởng Giới Thạch sinh ra ở Chiết Giang (đất Ngô Sở), tương ứng với câu sấm “Quan trung Thiên Tử” trong Tượng 48. “Giác Cang” là “Đông phương”, ở đây chỉ Trung Quốc.

Trong bức họa là Phổ Nghi bị người Nhật Bản quản thúc khống chế. Phổ Nghi quay lưng về phía mặt trời (Nhật Bản), biểu thị trong tâm bất mãn.

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/11/2/27/n3182369.htmNgày đăng: 10-06-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.