Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 37 – Bắt sống Ngao BáiTác giả: Mộc Tử

Tượng 37 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] Trong bức họa là Ngao Bái thần thái ngạo mạn, tựa như không phục. Giương hai tay ra ẩn dụ chữ “bái” (拜).

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 37 (Bắt sống Ngao Bái)

Sấm viết:

Ảm ảm âm mai
Sát bất dụng đao
Vạn nhân bất tử
Nhất nhân nan đào

Tụng viết:

Hữu nhất quân nhân thân đới cung
Chỉ ngôn ngã thị bạch đầu ông
Đông biên môn lí phục kim kiếm
Dũng sĩ hậu môn nhập Đế cung

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Âm u mù mịt
Giết không dùng đao
Vạn người không chết
Một người khó chạy

Tụng rằng:

Có một người lính mình đeo cung
Chỉ nói ta là bạch đầu ông
Hướng Đông cửa ngõ phục bảo kiếm
Dũng sĩ cổng sau nhập Đế cung

Giải:

“Ảm ảm âm mai, Sát bất dụng đao” (Âm u mù mịt, Giết không dùng đao): “giết không dùng đao” chỉ dùng hai tay, tức “song thủ”, hai chữ “thủ” (手) hợp thành một chữ “bái” (拜). Cũng nói Ngao Bái lạm quyền, kiêu căng tự đại. Bởi vậy Hoàng đế Khang Hy dùng diệu kế bắt sống Ngao Bái.

“Vạn nhân bất tử, Nhất nhân nan đào” (Vạn người không chết, Một người khó chạy): để mau chóng ổn định chính cục, không mở rộng phạm vi liên lụy và triệt hạ vây cánh.

“Hữu nhất quân nhân thân đới cung, Chỉ ngôn ngã thị bạch đầu ông” (Có một người lính mình đeo cung, Chỉ nói ta là bạch đầu ông): Ngao Bái vào điện mang theo mình thanh kiếm, lại hiệu xưng là “Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ”, cậy công mà kiêu ngạo. Từng được ban hiệu là “Ba Đồ Lỗ” (“Ba Đồ Lỗ” là dịch âm Baturu của tiếng Mãn, nghĩa là: giỏi giang, hảo hán). “Bạch đầu ông” ở đây là biểu tượng hóa dịch âm của “Ba Đồ Lỗ”. “Có một người lính mình đeo cung”, chữ “nhân” (人) đeo thêm “cung” (弓) chính là chữ “Di” (夷), “người Di” chính là người Hồ (Mãn).

“Đông biên môn lí phục kim kiếm, Dũng sĩ hậu môn nhập Đế cung” (Hướng Đông cửa ngõ phục bảo kiếm, Dũng sĩ cổng sau nhập Đế cung): chính là nói Hoàng đế Khang Hy bày mưu, bí mật bố trí lực lượng, tháng 5 năm Khang Hy thứ 8 (năm 1669) bắt sống Ngao Bái.

Trong bức họa là Ngao Bái thần thái ngạo mạn, tựa như không phục. Giương hai tay ra ẩn dụ chữ “bái” (拜).

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/11/2/6/n3162806.htmNgày đăng: 19-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.