Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 46 – Chiến tranh thế giới ITác giả: Mộc Tử

Tượng 46 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] “Hỏa vận khai” là chiến tranh thế giới I, còn “Viêm vận khai” trong Tượng 52 là chiến tranh thế giới II. Tượng này ăn khớp trên dưới, ý đã khá rõ ràng nên chỉ giải sơ qua.

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 46 (Chiến tranh thế giới I)

Sấm viết:

Môn ngoại nhất lộc
Quần hùng tranh trục
Kiếp cập diên ngư
Thủy thâm hỏa nhiệt

Tụng viết:

Hỏa vận khai thời họa mạn duyên
Vạn nhân hậu tử vạn nhân sinh
Hải ba năng sử giang hà trọc
Cảnh ngoại hà thù tại mục tiền

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Ngoài cửa một hươu
Quần hùng tranh đuổi
Cướp tới diên ngư
Nước sôi lửa bỏng

Tụng rằng:

Lúc vận lửa khai tai họa lan
Vạn người chết rồi vạn người sinh
Sóng biển khiến cho sông ngòi đục
Ngoài biên nơi nào tại nhãn tiền

Giải:

Đây là Tượng đầu tiên trong 8 Tượng thời Dân Quốc.

“Môn ngoại nhất lộc, Quần hùng tranh trục” (Ngoài cửa một hươu, Quần hùng tranh đuổi): chỉ ngoài biên giới Trung Quốc nổ ra đại chiến thế giới lần thứ I (tháng 8 năm 1914 – tháng 11 năm 1918).

“Hỏa vận khai” là chiến tranh thế giới I, còn “Viêm vận khai” trong Tượng 52 là chiến tranh thế giới II. Tượng này ăn khớp trên dưới, ý đã khá rõ ràng nên chỉ giải sơ qua.

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/11/2/24/n3179737.htmNgày đăng: 03-06-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.