Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 54 – Trung Cộng thiết quốcTác giả: Mộc Tử

Tượng 54 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] Đầu cài hoa chỉ chuyên trang điểm để làm đẹp bản thân, mê hoặc thế nhân. Mũ đen thắt lưng đen giày đen, chỉ “thượng hắc” (sùng màu đen); “thượng hắc” (尚黑) chính là chữ “đảng” (黨) phồn thể.

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 54 (Trung Cộng thiết quốc)

Sấm viết:

Thiên địa hối manh
Thảo mộc phồn thực
Âm Dương phản bối
Thượng thổ hạ nhật

Tụng viết:

Mạo nhi tu đới huyết vô đầu
Thủ lộng càn khôn hà nhật hưu
Cửu thập cửu niên thành đại thác
Xưng vương chỉ hợp tại Tần Châu

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Trời đất tối tăm
Cỏ cây tươi tốt
Âm Dương đảo chiều
Mặt trời dưới đất

Tụng rằng:

Trẻ mũ phải đội huyết không đầu
Tay xách càn khôn ngày nào ngưng
Năm chín mươi chín sai lầm lớn
Xưng vương đơn độc tại Tần Châu

Giải:

“Thiên địa hối manh, Thảo mộc phồn thực” (Trời đất tối tăm, Cỏ cây tươi tốt): “Thảo mộc phồn thực” ẩn dụ hai chữ “cộng sản”, “cộng” (共) có bộ “thảo” (艹), “sản” (产) là sinh sôi. Kể từ năm 1949, Trung Cộng thiết lập chính quyền và thống trị bằng hắc ám. Tượng này là tổng Tượng dự ngôn về triều đại đỏ.

“Âm Dương phản bối, Thượng thổ hạ nhật” (Âm Dương đảo chiều, Mặt trời dưới đất): Nguyên phải là trời (nhật) trên đất (thổ) dưới, nhưng đây lại là “đất trên trời dưới”, ám chỉ Trung Cộng đảo ngược càn khôn, nghịch lại phép trời, phản lại Âm-Dương. Phần trên chữ “bối” (背) ghép lại thành chữ “Mao” (毛), “Âm Dương phản bối” cũng hợp với quẻ “Trạch”, “Thượng thổ hạ nhật” (上土下日) là tàn bút của chữ “Đông” (東) phồn thể, chỉ Mao Trạch Đông.

“Mạo nhi tu đới huyết vô đầu, Thủ lộng càn khôn hà nhật hưu” (Trẻ mũ phải đội huyết không đầu, Tay xách càn khôn ngày nào ngưng): chỉ các thủ đoạn tàn khốc của Trung Cộng như giết người, diễu phố, chụp mũ, hơn nữa vận động không ngừng, lăn đi lăn lại. “Mạo” (帽) [mào] là hài âm của “Mao” (毛) [máo], “nhi” (儿) là nhỏ, tức “Tiểu” (小), “tu” (须) ẩn chữ “Giang” (江), ngoài ra “tu” (须) nghĩa là “nhất định, không hàm hồ”; như vậy “Mạo nhi tu” là “Mao, Đặng, Giang, Hồ”. “Huyết vô đầu”, chữ “huyết” (血) bỏ đầu đi còn hình vuông với bốn gạch sổ, chính là “tứ” (四) {bốn}, “đới” (戴) [dài] đồng âm với “đại” (代) [dài], chỉ Trung Cộng hết “tứ đại” (bốn đời) thì vong. “Trẻ mũ phải đội”, chữ “nhi” (儿) đội thêm mũ là hình tượng chữ “lục” (六) {sáu}, “lục tứ” chỉ Trung Cộng thống trị khoảng 64 năm (1949-2012).

“Cửu thập cửu niên thành đại thác, Xưng vương chỉ hợp tại Tần Châu” (Năm chín mươi chín sai lầm lớn, Xưng vương đơn độc tại Tần Châu): Tháng 7 năm 1999, Trung Cộng phá hoại Thiên Pháp, bức hại Pháp Luân Đại Pháp, dẫn tới vận mệnh diệt vong.

Trong bức họa Trung Cộng dẫm lên quả cầu hình tròn, thuyết minh khẩu hiệu “giải phóng toàn nhân loại”. Vẻ mặt cuồng vọng tự cao, ám chỉ câu nói đoạn tuyệt của Mao Trạch Đông: “Đạp thêm cho nó một cước, để suốt đời nó không ngóc đầu lên được nữa”. Đầu cài hoa chỉ chuyên trang điểm để làm đẹp bản thân, mê hoặc thế nhân. Mũ đen thắt lưng đen giày đen, chỉ “thượng hắc” (sùng màu đen); “thượng hắc” (尚黑) chính là chữ “đảng” (黨) phồn thể.

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/11/3/13/n3196548.htmNgày đăng: 17-06-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.