Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 43 – Loạn Nghĩa Hòa ĐoànTác giả: Mộc Tử

Tượng 43 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] Trong bức họa là Từ Hi Thái hậu dùng “Hồng Đăng Chiếu” {đèn đỏ soi sáng} chế ngự liệt cường. Sau chạy sang Tây An, dọc đường quan viên quỳ bái nghênh tiếp.

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 43 (Loạn Nghĩa Hòa Đoàn)

Sấm viết:

Tiêm tiêm nữ tử
Xích thủ ngự địch
Bất phân họa phúc
Đăng quang tế nhật

Tụng viết:

Song quyền toàn chuyển càn khôn
Hải nội vô đoan bất tĩnh
Mẫu tử bất phân tiên hậu
Tây vọng Trường An nhập cận

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Phụ nữ thon thả
Tay không chống địch
Không phân họa phúc
Đèn che mặt trời

Tụng rằng:

Hai tay xoay chuyển càn khôn
Trong nước khi không không yên
Mẹ con không phân trước sau
Nhìn Tây vào bái Trường An

Giải:

“Tiêm tiêm nữ tử, Xích thủ ngự địch” (Phụ nữ thon thả, Tay không chống địch): chồng Từ Hi (Hoàng đế Hàm Phong) bệnh chết, con trai còn nhỏ, chỉ còn cách một mình chống đỡ vương triều nhà Thanh, đọ sức với liệt cường. “Hồng Đăng Chiếu” ngu muội, cổ xúy tay không dựa vào “bùa chú” là có thể đối đấu với nòng súng và đại bác. “Tiêm tiêm” (纤纤) {thon thả} ẩn dụ chữ “Từ” (慈), chỉ Từ Hi. “Xích thủ” {tay không} ẩn dụ “Hồng Đăng Chiếu” và “Nghĩa Hòa Đoàn”, còn gọi là Nghĩa Hòa Quyền, “quyền” (拳) là nắm tay.

“Bất phân họa phúc, Đăng quang tế nhật” (Không phân họa phúc, Đèn che mặt trời): “Hồng Đăng Chiếu”, “Nghĩa Hòa Đoàn” thế lực ngày càng lớn, Từ Hi muốn giúp Nghĩa Hòa Đoàn tranh đấu với liệt cường, ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới là đùa với lửa.

“Song quyền toàn chuyển càn khôn, Hải nội vô đoan bất tĩnh” (Hai tay xoay chuyển càn khôn, Trong nước khi không không yên): tháng 6 năm 1900, Từ Hi tuyên chiến với 11 nước, treo giải bắt giết người Tây. Nghĩa Hòa Đoàn (Nghĩa Hòa Quyền) tấn công sứ quán và giáo hội nước ngoài, tàn sát người Tây và dân chúng Trung Quốc tín giáo. Sự hung bạo khiến các nước điều quân bình loạn Trung Quốc. “Song quyền” là Nghĩa Hòa Quyền và chính quyền nhà Thanh.

“Mẫu tử bất phân tiên hậu, Tây vọng Trường An nhập cận” (Mẹ con không phân trước sau, Nhìn Tây vào bái Trường An): liên quân tám nước tiến công Bắc Kinh, Từ Hi mang Quang Tự chạy tới Tây An. Cũng hàm ý Từ Hi, Quang Tự gần như qua đời cùng lúc.

Trong bức họa là Từ Hi Thái hậu dùng “Hồng Đăng Chiếu” {đèn đỏ soi sáng} chế ngự liệt cường. Sau chạy sang Tây An, dọc đường quan viên quỳ bái nghênh tiếp.

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/b5/11/2/19/n3175098.htmNgày đăng: 30-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.