Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 39 – Loạn Thái Bình Thiên QuốcTác giả: Mộc Tử

Tượng 39 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] Trong bức họa là đám xương khô do Hồng Tú Toàn sát hại. “Thủy” (氵) {nước}, “thảo” (艹) {cỏ}, hai bộ “thi” (尸) cốt hợp thành chữ “Hồng” (洪).

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 39 (Loạn Thái Bình Thiên Quốc)

Sấm viết:

Đầu hữu phát
Y phạ bạch
Thái bình thời
Vương sát vương

Tụng viết:

Thái bình hựu kiến huyết hoa phi
Ngũ sắc chương thành quả ngoại y
Hồng thủy thao thiên miêu bất tú
Trung Nguyên tằng kiến mộng toàn phi

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Đầu có tóc
Áo sợ trắng
Thời thái bình
Vua giết vua

Tụng rằng:

Thái bình lại thấy máu bắn đi
Sớ thành năm màu bọc ngoại y
Hồng thủy cuộn trời mầm không nảy
Trung Nguyên từng thấy mộng toàn phi

Giải:

“Đầu hữu phát, Y phạ bạch” (Đầu có tóc, Áo sợ trắng): chỉ quân Thái Bình không cạo đầu, được gọi là “trường mao” (giặc tóc dài).

“Thái bình thời, Vương sát vương” (Thời thái bình, Vua giết vua): nói về hàng loạt sát phạt nội bộ trong Thái Bình Thiên Quốc. Bắc vương Vi Xương Huy nắm Bạch Kỳ tàn sát gia quyến Đông vương Dương Tú Thanh và Dực vương Thạch Đạt Khai, sau bị Thiên vương Hồng Tú Toàn giết chết.

“Thái bình hựu kiến huyết hoa phi, Ngũ sắc chương thành quả ngoại y” (Thái bình lại thấy máu bắn đi, Sớ thành năm màu bọc ngoại y): “huyết hoa phi” ở đây với “Dương hoa phi” (loạn Dương Quý Phi) và “Lý hoa phi” (loạn Lý Tự Thành) ở trước là cùng loại, tức binh loạn. Quân Thái Bình tác loạn, tàn sát dân chúng, khiến hàng nghìn vạn người chết oan. Dùng “Thiên triều điền mẫu chế độ”, “Tư chính tân thiên”, v.v. ba hoa chích chòe để bao bọc bề ngoài (“ngoại y”), lừa gạt dân chúng, che đậy bản chất sát nhân.

“Hồng thủy thao thiên miêu bất tú, Trung Nguyên tằng kiến mộng toàn phi” (Hồng thủy cuộn trời mầm không nảy, Trung Nguyên từng thấy mộng toàn phi): đầy đủ cả ba chữ “Hồng Tú Toàn”. Thái Bình Thiên Quốc từng chiếm 18 tỉnh, hơn một nửa Trung Quốc, nhưng rồi bị Tương quân của Tăng Quốc Phiên tiêu diệt. “Tằng” (曾) {từng} với “Tăng” (曾) {họ Tăng} là cùng một người: Tăng Quốc Phiên.

Trong bức họa là đám xương khô do Hồng Tú Toàn sát hại. “Thủy” (氵) {nước}, “thảo” (艹) {cỏ}, hai bộ “thi” (尸) cốt hợp thành chữ “Hồng” (洪).

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/11/2/10/n3166424.htmNgày đăng: 23-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.