Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 58 – Cửu Bình xuất, tà đảng vongTác giả: Mộc Tử

Tượng 58 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] Trong bức họa là năm tiểu mục đồng (biên tập «Cửu Bình») cầm gậy (bút) đuổi Trung Cộng (đoạt chính quyền năm 1949 Kỷ Sửu, năm Trâu) ra khỏi vũ đài lịch sử. “Ngũ” (五) [wǔ], nghĩa là số năm, đồng âm với “ngũ” (伍) [wǔ], nghĩa là đội ngũ.

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 58 (Cửu Bình xuất, tà đảng vong)

Sấm viết:

Lỗi lỗi lạc lạc
Tàn kỳ nhất cục
Trác tức cầu an
Tuy tiếu diệc khốc

Tụng viết:

Bất phân ngưu thử dữ ngưu dương
Khứ mao tồn khoát thượng xưng cường
Hoàn trung tự hữu chân long xuất
Cửu khúc Hoàng Hà thủy bất hoàng

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Hỗn loạn tự nhiên
Một ván cờ tàn
Thở phào cầu an
Tuy cười mà khóc

Tụng rằng:

Không phân trâu chuột hay trâu dê
Bỏ lông giữ da hãy xưng cường
Trong cõi tự xuất ra rồng thật
Chín khúc Hoàng Hà nước không vàng

Giải:

“Lỗi lỗi lạc lạc, Tàn kỳ nhất cục” (Hỗn loạn tự nhiên, Một ván cờ tàn): sau biến động ở Liên Xô và Đông Âu, liên minh cộng sản gần như giải thể, chỉ còn lại Trung Cộng và một số quốc gia nhỏ vẫn cố chèo chống, nhưng những ai minh bạch thì đều thấy rằng đảng cộng sản đã đến đường cùng rồi. “Lỗi lỗi” (磊磊) có tổng cộng sáu chữ “thạch” (石), mà “thạch” (石) [shí] với “thời” (时) [shí] là đồng âm. Chỉ sau khi qua sáu thời đại kể từ triều Đường (Ngũ Đại, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Dân Quốc), triều đại đỏ là thời kỳ thống trị hắc ám nhất trong lịch sử Trung Quốc. “Tàn kỳ” (cờ tàn) chỉ triều đại thứ bảy là tàn bạo nhất, “cờ” (棋) [qí] với “thất” (七) [qī], nghĩa là bảy, đọc gần giống nhau.

“Trác tức cầu an, Tuy tiếu diệc khốc” (Thở phào cầu an, Tuy cười mà khóc): chỉ nhân dân sống tạm bợ, đành gượng cười vậy, sinh hoạt khốn khổ.

“Bất phân ngưu thử dữ ngưu dương, Khứ mao tồn khoát thượng xưng cường” (Không phân trâu chuột hay trâu dê, Bỏ lông giữ da hãy xưng cường): chỉ người ta không lại phân ra “chủ nghĩa xã hội” và “chủ nghĩa xã hội đặc sắc” khác nhau gì nữa, chủ nghĩa cộng sản đã sớm bị con người vứt bỏ rồi. “Chuột” là Tý, ngôi đầu trong Địa chi, chỉ giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội; “dương” (羊) [yáng] {con dê} với “dương” (洋) [yáng] {Tây dương} là đồng âm, chỉ mô hình chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên sau khi Mao Trạch Đông chết (“khứ mao”), người kế tục vẫn còn lợi dụng bộ da của “đảng”, tiếp tục với trò hề “hài hòa thịnh thế”, “nước lớn trỗi dậy”.

“Hoàn trung tự hữu chân long xuất, Cửu khúc Hoàng Hà thủy bất hoàng” (Trong cõi tự xuất ra rồng thật, Chín khúc Hoàng Hà nước không vàng): “chân long xuất” chỉ năm Rồng 2012, Trung Cộng diệt vong. Từ cuối năm 2004, «Cửu Bình» ra đời khiến người Trung Quốc nhìn rõ bản chất tà ác của Trung Cộng (“nước không vàng”), đua nhau thoái đảng (đảng, đoàn, đội), giải thể Trung Cộng. “Cửu” ở đây chính là «Cửu bình cộng sản đảng» (Chín bài bình luận về đảng cộng sản).

Trong bức họa là năm tiểu mục đồng (biên tập «Cửu Bình») cầm gậy (bút) đuổi Trung Cộng (đoạt chính quyền năm 1949 Kỷ Sửu, năm Trâu) ra khỏi vũ đài lịch sử. “Ngũ” (五) [wǔ], nghĩa là số năm, đồng âm với “ngũ” (伍) [wǔ], nghĩa là đội ngũ.

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/11/3/21/n3204491.htmNgày đăng: 24-06-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.