Loạt bài: Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»Tác giả: Mộc Tử

[Chanhkien.org] 

 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 35 – Triều Thanh lập, truyền mười đời 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 36 – Hiếu Trang hiền, Khang Hy thịnh

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 37 – Bắt sống Ngao Bái

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 38 – Thiên Địa hội phản Thanh phục Minh

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 39 – Loạn Thái Bình Thiên Quốc 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 40 – Liên quân Anh-Pháp vào Bắc Kinh

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 41 – Lý Hồng Chương vận động Dương vụ

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 42 – Chiến tranh Giáp Ngọ Trung-Nhật 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 43 – Loạn Nghĩa Hòa Đoàn

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 44 – Liên quân tám nước phân chia Trung Quốc

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 45 – Cách mạng Tân Hợi 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 45 – Cách mạng Tân Hợi

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 46 – Chiến tranh thế giới I

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 47 – Quốc vận Trung Hoa Dân Quốc 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 48 – Cha con họ Tưởng trung hiếu nhân nghĩa 

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 49 – Ngụy Mãn Châu quốc kiến lập

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 50 – Nhật Bản xâm Hoa

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 51 – Chiến tranh Thái Bình Dương

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 52 – Trung-Mỹ liên hợp kháng Nhật

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 53 – Kết thúc chiến tranh thế giới II

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 54 – Trung Cộng thiết quốc

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 55 – Thánh nhân giáng thế

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 56 – Đại Pháp khai truyền

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 57 – Tà ác bức hại

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 58 – Cửu Bình xuất, tà đảng vong

Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 60 – Tượng kết toàn vănNgày đăng: 07-03-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.