Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 52 – Trung-Mỹ liên hợp kháng NhậtTác giả: Mộc Tử

Tượng 52 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] Trong bức họa là hai nước Trung-Mỹ đồng tâm hiệp lực, nhất trí tác chiến chống Nhật (mặt trời). Trước ngực hai người có chữ “tâm”(心).

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 52 (Trung-Mỹ liên hợp kháng Nhật)

Sấm viết:

Hữu khách Tây lai
Chí Đông nhi chỉ
Mộc Hỏa Kim Thủy
Tẩy thử đại sỉ

Tụng viết:

Viêm vận hoành khai thế giới đồng
Kim Ô ẩn nặc bạch dương trung
Tòng thử bất cảm xưng hùng trường
Binh khí toàn tiêu vận dĩ chung

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Có khách từ Tây
Đến Đông rồi dừng
Mộc Hỏa Kim Thủy
Tẩy nỗi nhục này

Tụng rằng:

Vận nóng mở rộng thế giới đồng
Kim Ô ẩn náu giữa bạch dương
Từ đó chẳng dám xưng hùng nữa
Binh khí trừ sạch vận đã xong

Giải:

“Hữu khách Tây lai, Chí Đông nhi chỉ” (Có khách từ Tây, Đến Đông rồi dừng): chỉ nước Mỹ từ phương Tây tới, kết liên minh với Trung Quốc.

“Mộc Hỏa Kim Thủy, Tẩy thử đại sỉ” (Mộc Hỏa Kim Thủy, Tẩy nỗi nhục này): “Mộc” chỉ Nhật Bản ở phương Đông, “Kim” chỉ nước Mỹ ở phương Tây; Kim khắc Mộc, Thủy khắc Hỏa. Ý nói nước Mỹ sẽ báo thù nỗi nhục Trân Châu Cảng.

“Viêm vận hoành khai thế giới đồng, Kim Ô ẩn nặc bạch dương trung” (Vận nóng mở rộng thế giới đồng, Kim Ô ẩn náu giữa bạch dương): trong Tượng 46, “Hỏa vận” chỉ chiến tranh thế giới I, còn ở Tượng này, “Viêm vận” chỉ chiến tranh thế giới II. Khi nước Mỹ tham chiến là chiến tranh thế giới II bùng nổ toàn diện. Nhật Bản cuối cùng thất bại đầu hàng. “Kim Ô” là tên gọi thời cổ của Thái Dương (mặt trời), ở đây chỉ Nhật Bản.

“Tòng thử bất cảm xưng hùng trường, Binh khí toàn tiêu vận dĩ chung” (Từ đó chẳng dám xưng hùng nữa, Binh khí trừ sạch vận đã xong): chỉ năm 1945, Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, phe Đồng Minh yêu cầu Nhật Bản sửa đổi hiến pháp, chỉ rõ từ nay không được duy trì quân đội nữa.

Trong bức họa là hai nước Trung-Mỹ đồng tâm hiệp lực, nhất trí tác chiến chống Nhật (mặt trời). Trước ngực hai người có chữ “tâm” (心). Vị trí “một trước một sau” biểu thị Mỹ, Trung lần lượt tuyên chiến (ngày mùng 8, nước Mỹ tuyên chiến; ngày mùng 9, Trung Quốc tuyên chiến). Năm 1937, Nhật Bản xâm Hoa, chính phủ Dân Quốc vẫn cứ chiến mà không tuyên, nhẫn nhục đợi thời cơ. Mãi tới khi sự kiện “Trân Châu Cảng” bùng phát, mới lấy danh nghĩa quốc gia chính thức tuyên chiến với Nhật Bản.

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/11/3/4/n3187632.htmNgày đăng: 14-06-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.