Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 36 – Hiếu Trang hiền, Khang Hy thịnhTác giả: Mộc Tử

Tượng 36 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] Trong bức họa là hai người, một nam một nữ, đứng với trang phục lộng lẫy (thịnh trang), ám chỉ sau Hiếu Trang là thời “Khang Càn thịnh thế”.

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 36 (Hiếu Trang hiền, Khang Hy thịnh)

Sấm viết:

Âm Dương hòa
Hóa dĩ chính
Khôn thuận nhi cảm
Hậu kiến Nghiêu Thuấn

Tụng viết:

Thùy vân nữ tử thượng cương cường
Khôn đức cư nhiên cảm tứ phương
Trùng kiến trung thiên tân khí tượng
Bặc niên nhất lục thọ nhi khang

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Âm Dương hòa
Hóa theo chính
Khôn thuận mà cảm
Sau thấy Nghiêu Thuấn

Tụng rằng:

Ai bảo nữ giới ấy cương cường
Đức Khôn rõ ràng cảm bốn phương
Lại thấy giữa trời tân khí tượng
Ước năm một sáu thọ mà khang

Giải:

“Âm Dương hòa, Hóa dĩ chính” (Âm Dương hòa, Hóa theo chính); “Thùy vân nữ tử thượng cương cường, Khôn đức cư nhiên cảm tứ phương” (Ai bảo nữ giới ấy cương cường, Đức Khôn rõ ràng cảm bốn phương): ở đây chỉ Hiếu Trang Văn Hoàng hậu, vợ Hoàng Thái Cực. Bà bình phục Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn, giúp quyền lực Hoàng đế trở về tay Thuận Trị, lấy nhu khắc cương, Hoàng thất quy chính. Giúp đỡ Hoàng đế Khang Hy tự mình chấp chính, dùng mưu bắt sống Ngao Bái, bình định Tam Phiên, đều là trợ giúp toàn lực sau hậu trường của Hiếu Trang Văn Hoàng hậu.

“Trùng kiến trung thiên tân khí tượng, Bặc niên nhất lục thọ nhi khang” (Lại thấy giữa trời tân khí tượng, Ước năm một sáu thọ mà khang): kể từ sau thời “Vĩnh Lạc thịnh thế” triều Minh, Trung Quốc lại nghênh đón “Khang Càn thịnh thế” triều Thanh. “Khang” (康) chỉ Khang Hy. Khang Hy gần 70 tuổi thì qua đời, ứng với câu “ước năm một sáu thọ” (7=1+6). “Sau thấy Nghiêu Thuấn” ý nói Khang Hy Đại Đế là một trong những Đế Vương đệ nhất từ thiên cổ (cũng hàm ý Càn Long).

Trong bức họa là hai người, một nam một nữ, đứng với trang phục lộng lẫy (thịnh trang), ám chỉ sau Hiếu Trang là thời “Khang Càn thịnh thế”.

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/11/2/6/n3162784.htmNgày đăng: 15-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.