Ca khúc: “Thôi Bối Đồ”[Chanhkien.org]

Diễn xướng: Dương Kiến Sinh
Diễn tấu: Đàn tranh/Tu Nhạc
Độ dài: 2 phút 40

Lời bài hát: (Bốn câu Tụng trong Tượng 60 «Thôi Bối Đồ» [*])

茫茫天数此中求
世道兴衰不自由
万万千千说不尽
不如推背去归休

Phiên âm Hán Việt:

Mang mang thiên số thử trung cầu,
Thế đạo hưng suy bất tự do.
Vạn vạn thiên thiên thuyết bất tận,
Bất như thôi bối khứ quy hưu.

Lời tiếng Anh:

Searching endlessly for an answer in the boundless cosmos,
Not knowing that the world’s fortunes are beyond them.
Everyone has something different to say,
None as true as the Tuibei prophecy.

Tạm dịch:

Tìm kiếm mãi câu trả lời trong vũ trụ bao la,
Đâu biết rằng định số nằm ngoài tầm hiểu biết.
Mỗi người đều có cách nói riêng của mình,
Nhưng không gì chân thật như tiên tri Thôi Bối Đồ.

Ca phổ: [jpg](164kb) | [pdf](148kb) |

Nghe Online: Real (Low)

Download: Real (1.9MB) | MP3 (3MB)

Ghi chú:

[*] «Thôi Bối Đồ»: cuốn sách sấm nổi tiếng của Trung Quốc do quan Tư Thiên Giám Lý Thuần Phong và ẩn sĩ Viên Thiên Cang đồng biên soạn vào đầu những năm Trinh Quán của triều Đường (năm 627-649 SCN), bao gồm 60 hình vẽ (đồ tượng).

Xem thêm:

>> Dự ngôn «Thôi Bối Đồ» triều Đường
>> «Thôi Bối Đồ»: Vô “ý” giải được ẩn đố cuối cùng

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/gequ/zhongwengequ/nvshengduchang/2003/1002/23841.htmlNgày đăng: 07-01-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.