Giải Hán tự từ góc độ người tu luyện (10): Con thuyền Nô ATác giả: Liên Lý Chi

[ChanhKien.org]

Rất nhiều người đều đã nghe câu chuyện về con thuyền Nô A (tên gọi khác là Nô-ê hoặc Noah, tuy nhiên chữ Nô 諾 có một nghĩa là lời hứa, chữ A “亞” còn đọc là “á”- trong chữ Châu Á, vì vậy để phù hợp với lý giải nội dung sau này của bài này, trong bài này chúng tôi dùng tên Nô A thay cho Nô ê), đây là câu chuyện vô cùng phổ biến ở các quốc gia phương Tây. Câu chuyện con thuyền Nô A cứu người trong trận Đại Hồng Thủy được ghi chép tại “Kinh Thánh – Sáng Thế Ký”, nội dung tóm tắt của câu chuyện là: Đức Chúa Trời nhìn thấy Nô A là người có nhân phẩm tốt, nên muốn lưu lại (không hủy diệt) gia đình Nô A, vì vậy Ngài đã bảo Nô A đóng một con tàu lớn. Nhờ đó mà gia đình Nô A được cứu khi Đại Hồng Thủy xảy ra.

Đức Chúa Trời đã an bài câu chuyện con thuyền Nô A cứu người, và “con thuyền Nô A” cũng đã trở thành danh từ mang ý nghĩa “Đức Chúa Trời cứu người”. Kỳ thực văn hóa về con thuyền Nô A là Thần Phật tạo ra và lưu lại cho con người thế gian, chính là vì để khải ngộ, điểm ngộ cho con người thế gian ở thời điểm “ngày hôm nay của lịch sử”.

Chúng ta đã biết, Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói, tương lai vào thời kỳ mạt Pháp mạt kiếp sẽ có Phật Di Lặc hạ thế truyền Phật Pháp cứu độ con người; Cơ Đốc Giáo thậm chí còn trực tiếp lưu lại văn hóa Thần phục sinh để cứu người. Tất nhiên, cả Đông phương và Tây phương cùng đặt định nên nền văn hóa là: đến thời đại kiếp nạn xảy ra, Thần Phật, Chúa Trời sẽ cứu người. Vậy thì Thần Phật, Chúa Trời cứu người như thế nào? Các Ngài sẽ cứu những người như thế nào? Câu trả lời nằm tại “con thuyền Nô A”.

Những khải thị trọng yếu mà con thuyền Nô A đưa cho thế nhân là:

Thứ nhất, khi đại kiếp nạn đến thì Thần Phật, Chúa Trời sẽ cứu con người, đây là lời hứa của Thần Phật, Chúa Trời (vì chữ Nô “諾” trong tiếng Trung có nghĩa là lời hứa);

Thứ hai, Thần Phật, Chúa Trời sẽ cứu những người tốt như Nô A;

Thứ ba, Pháp cứu người được truyền ra tại Châu Á (Trung Quốc). Bởi vì chữ A “亞” chính là chữ Á trong chữ Châu Á, mà ở Châu Á có một đất nước giữ vị trí trung tâm của thế giới, chính là Trung Quốc; còn “con thuyền cứu nạn” chính là thuyền chở phương pháp (chú thích, trong tiếng Trung thuyền cứu nạn là phương thuyền 方舟, chữ phương thuyền cũng có thể coi là dạng viết gọn của phương pháp chi thuyền 方法之舟, tức là con thuyền phương pháp), nói cho con người biết một phương pháp có thể được đắc cứu.

Nếu như nhân loại gặp đại kiếp nạn trên diện rộng, vậy thì Thần Phật, Chúa Trời sẽ lại dùng “chiếc thuyền” vật chất ấy để cứu người sao? Hơn nữa, mỗi lần đại kiếp nạn xảy đến thì không nhất định là hình thức lũ lụt.

Như chúng ta đã đề cập ở trên, lịch sử của nhân loại là do Thần Phật an bài, con người cũng có vận mệnh của mình, hơn nữa vận mệnh của con người cũng đã được an bài. Nói cách khác, thật ra các sinh mệnh cao cấp (Thần Phật) đã nắm giữ vận mệnh của con người trong tay. Vậy thì các vị Thần Phật cứu người cũng vậy, Chúa Trời cứu người cũng vậy, chẳng phải các Ngài chỉ đơn giản là cải biến vận mệnh của con người rồi cứu họ đi là được sao? Sao lại còn phải dùng chiếc thuyền vật chất để cứu con người? Cho nên, nội hàm chân chính của từ “phương thuyền” là: con thuyền phương pháp, phương pháp cứu người.

Vậy thì con thuyền phương pháp dùng để cứu người của Thần Phật, Chúa Trời là gì? Chính là Pháp Luân Đại Pháp.

Trung Quốc là nước trung tâm của thế giới, Trung Quốc ở tại Châu Á, vì vậy chữ A trong “thuyền Nô A” chính là chỉ Trung Quốc. Hơn nữa, vào “ngày hôm nay của lịch sử”, ở đất nước Trung Quốc – trung tâm của Châu Á, có hơn trăm triệu người đang giảng chân tướng cho con người thế gian, nói cho thế nhân biết phương pháp để được cứu độ trong đại kiếp nạn, họ chính là các đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, Đại Pháp cứu người trước đại kiếp mà “phương thuyền Nô A” thực sự chỉ đến, chính là Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất ra ở Trung Quốc “trong ngày hôm nay của lịch sử”.

Tuy nhiên, không phải là bất kỳ ai cũng có thể được cứu độ, mà những người được Thần Phật, Chúa Trời cứu là những người tốt như Nô A, chỉ có người tốt mới có thể được cứu.

Vậy thì người như thế nào là người tốt? Và ai đang nói cho con người thế gian biết về phương pháp để được cứu? Ai đang ở thế gian hoàn thành ý nguyện cứu người tốt của Thần Phật và Chúa Trời? Đảm đương sứ mệnh lịch sử này chính là các đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới!

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/244930Ngày đăng: 20-04-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.