Giải Hán tự từ góc độ người tu luyện (21): Quý ChâuTác giả: Liên Lý Chi

[ChanhKien.org]

Tỉnh Quý Châu được gọi tắt là tỉnh Quý, thủ phủ là Quý Dương. Vậy hiển nhiên, chủ đề của Quý Châu là “Quý”, lịch sử đã sử dụng văn hóa tỉnh Quý Châu để triển hiện, giải thích chữ “Quý”.

  1. Quý

Bộ thủ chữ Hán của chữ Quý (貴) là “Trung 中, nhất 一, bối 貝”, có ý nghĩa là một bảo bối của Trung Quốc. Nói cách khác, Quý Châu là tàng trữ một bảo bối của đất Thần Châu (tức chỉ Trung Hoa).

Quý Châu cũng được gọi tắt là Kiềm (黔), là chữ Kiềm trong thành ngữ “Kiềm lư kỹ cùng”, có nghĩa là mưu cùng kế cạn. Bộ thủ hắc (黑) trong chữ “Kiềm” ý nghĩa là che giấu, nhìn không thấy, vậy thì ý của bộ hắc (黑) và bộ kim (今: ngày nay, hôm nay) trong chữ Kiềm là: bảo bối này đã vẫn luôn bị che giấu trong lịch sử, vẫn luôn không để con người thế gian phát hiện, cho đến tận hôm nay nó mới được triển hiện cho con người thế gian biết.

Vậy bảo bối ấy là gì? Là Tàng tự thạch ở huyện Bình Đường.

  1. Tàng tự thạch

Tàng tự thạch là một khối đá thiên cổ kỳ lạ được phát hiện ở huyện Bình Đường tỉnh Quý Châu năm 2005. Tàng tự thạch là một khối đá rất lớn được phân tách khai thành 2 phần, trên mặt cắt được tách rời ra của cự thạch bất ngờ xuất hiện 6 chữ rất lớn “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, nó đã được các chuyên gia cấp tỉnh và cấp nhà nước của Trung Quốc giám định và xác nhận là được hình thành tự nhiên. Đây thực sự là một khối đá thiên cổ kỳ lạ làm chấn động mọi người.

Sự xuất hiện của Tàng tự thạch đã gây chấn động trong giới địa chất, chấn động trong tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Trung Cộng và đã chấn động đến cả thế giới nhân loại. Vì các chữ trên Tàng tự thạch là được hình thành hoàn toàn tự nhiên, và khối đá này đã được tách khai ra từ 500 năm trước. Nói cách khác, hơn 500 năm trước đã có các chữ trên khối đá lớn này, cũng nghĩa là đã có tảng đá lớn này, Tàng tự thạch này đã nằm tĩnh lặng ở đó hơn 500 năm, mãi cho đến năm 2005 nó mới được con người phát hiện.

Đối diện với Tàng tự thạch, con người mới tự nhiên đưa ra rất nhiều nghi vấn: làm thế nào mà các chữ Hán đó lại có thể hình thành một cách tự nhiên trên mặt khối đá ấy? Hơn nữa còn nói cho con người biết những đại sự sắp xảy ra? Ai đã làm điều này? Mục đích là gì? Tại sao khối đá này lại nằm yên lặng ở đó suốt 500 năm đến tận bây giờ mới được con người phát hiện ra? Trong 6 chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” có chữ “đảng黨” là chữ giản thể, mà chữ “đảng” giản thể này là năm 1965 mới có, vì sao chữ giản thể ngày nay mới xuất hiện vậy mà đã có từ 500 năm trước? Tất cả những nghi vấn này, nếu dùng khoa học thì cũng không giải thích được.

Người tu luyện đều biết, lịch sử là được an bài, cái gọi là lịch sử nhân loại, kỳ thực bất quá chính là diễn theo kịch bản đã được viết bởi các sinh mệnh cao tầng trong vũ trụ. Kỳ thực Tàng tự thạch chính là triển hiện ý Trời. Rốt cuộc là có Thần hay không, có Thiên ý hay không? Tàng tự thạch kia con người đều đã nhìn thấy sờ sờ, vậy con người có tin hay không? Đây chính là để kiểm nghiệm ngộ tính của con người!

Với Trung Cộng, nó hiện đang chấp chính chính quyền Đại Lục ngày nay, nó tuyên bố có 80 triệu đảng viên, nhưng trên thực tế hầu hết những người ở Đại Lục ai ai cũng đều tham gia vào các tổ chức đảng, đoàn, đội của nó. Nghĩa là, hầu hết người ở Đại Lục đều đã thành người của nó, đều đã bị đóng dấu ấn của Trung Cộng.

Vậy thì Thiên ý sắp đặt một tảng đá như vậy ở Quý Châu, dùng tảng đá ấy để tuyên cáo về sự diệt vong của Trung Cộng, hỏi có thể tùy tùy tiện tiện sắp đặt trò chơi lịch sử như vậy với con người sao? Nếu như sự diệt vong của Trung Cộng chỉ là tiêu vong của cái tổ chức đó thôi, chỉ đơn giản là mất đi cái chính quyền ấy ở Đại Lục thôi, mà không có liên quan gì đến những người đã tham gia vào các tổ chức Trung Cộng, vậy thì Thiên ý cần chi phải dùng Tàng tự thạch để nói trước cho con người biết về sự diệt vong của Trung Cộng?

Việc sắp đặt như vậy chính là nói rằng, sự diệt vong của Trung Cộng nhất định có liên quan đến những người đã gia nhập nó. Đứng tại góc độ cao mà nhận thức là: tất cả những người gia nhập Trung Cộng chính là một phần tử của nó, chính là một phần lực lượng tạo nên sự lớn mạnh của nó, họ là cùng một vận mệnh với Trung Cộng — diệt vong, sẽ mang đến tai họa cho những người gia nhập các tổ chức của nó. Đây không phải là cái Lý của con người, vì vậy dùng Lý của con người để giải thích Tàng tự thạch thì không được. Chính vì thế mà Thiên ý mới dùng Tàng tự thạch để khải ngộ cho con người thế giới: hãy thoái xuất Trung cộng, thoát ly khỏi vận mệnh cùng hội cùng thuyền này. Đây chính là Thiên ý muốn dùng Tàng tự thạch để thông cáo cho con người thế giới biết trước về sự diệt vong của Trung Cộng, dùng Tàng tự thạch khiến cho con người nhìn thấy (tảng đá) mới tin, dụng ý ở đây là cảnh thị cho hơn 1 tỷ người ở Đại Lục hãy thoái đảng để bảo đảm sự an toàn tính mệnh của mình.

Thử tưởng tượng, nếu như vì sự xuất hiện của Tàng tự thạch, khiến rất nhiều người thoái xuất khỏi Trung Cộng và được đắc cứu, vậy thì khối Tàng tự thạch này có thể là một khối đá bình thường không? Tàng tự thạch chẳng phải là một bảo bối cứu sinh mệnh con người sao, chẳng phải là bảo bối tối trân quý của Trung Quốc sao? Nói cách khác, dụng ý phía sau của việc triển hiện Tàng tự thạch với người đời là nhằm để nói với người đời: hãy thoái đảng để bảo đảm sự an toàn tính mệnh của mình! Đây chính là ý nghĩa nội hàm của Quý (貴), cũng là lý do để gọi Quý Châu là “Quý”.

  1. Thác nước Hoàng quả thụ

Qúy Châu có thác nước lớn Hoàng quả thụ, đây là thác nước lớn nhất Trung Quốc và nổi tiếng trên thế giới. Kỳ thực ý nghĩa tượng trưng mà lịch sử giao phó cho chữ “thác nước” (瀑布 âm Hán Việt là bộc bố) này chính là “tuyên giảng” (bởi vì chữ bố (布) trong chữ thác nước còn có ý nghĩa là tuyên bố), nên thác nước tượng trưng như lời tuyên bố giảng hùng hồn. Vậy tuyên giảng cái gì? Là giảng về khối đá thiên cổ kỳ lạ Tàng tự thạch, giảng hãy thoái đảng để bảo đảm sự an toàn tính mệnh của mình. Bộ thủ của chữ bộc (瀑) là nhật (曰), cộng (共), thủy (氺), nội hàm trong chữ thác nước đó chính là ý này.

Quý Châu còn có một nơi phong cảnh nổi tiếng gọi là làng Thiên hộ Miêu Trại. Thiên hộ Miêu trại chính là nghìn nhà vạn hộ, nội hàm triển hiện chung của Thiên hộ Miêu Trại với thác nước Hoàng quả thụ và Tàng tự thạch chính là: mang chân tướng thoái đảng để bảo đảm sự an toàn tính mệnh giảng cho thiên gia vạn hộ.

  1. Kiềm lư kỹ cùng

Quý Châu còn được gọi tắt là tỉnh Kiềm (黔), “kiềm” còn có một tầng nội hàm là chỉ đảng Trung Cộng. Cấu tạo chữ đảng (黨) gồm chữ thượng (尚-nghĩa tôn sùng, chú trọng) và chữ hắc (黑 màu đen, đen tối, mờ ám, phi pháp, không công khai), thể hiện rằng tất cả mọi thứ của đảng Trung Cộng đều tiềm ẩn trong quy tắc đen tối, nghĩa là kẻ hắc ám đen tối (黑) nhất ngày nay (今) chính là kiềm (黔), là chữ kim trong chữ “ngày nay今天”, cũng tức là đảng Trung Cộng. Như vậy rất rõ ràng, Trung Cộng cũng chính là Kiềm lư.

Kiềm lư kỹ cùng chỉ rằng con lừa (lư) đã mưu cùng kế cạn, bị con hổ ăn thịt rồi; ngụ ý là các chiêu thuật để bảo vệ đảng của Trung Cộng đã mưu cùng kế cạn, thể hiện chính là sự xuất hiện Tàng tự thạch, là Thiên ý tuyên cáo sự diệt vong của Trung Cộng. Ngày nay Trung Cộng nhiều lần đả hổ, biểu hiện kết cục cuối cùng đương nhiên là: những con hổ hủ bại của Trung Cộng sẽ ăn đảng Trung Cộng.

Vì sao trong chữ lư (驢: con lừa) có chữ mã (馬)? Bởi vì Trung Cộng là con lừa họ mã, theo chủ nghĩa Marx (vì Marx tiếng Trung là Mã Khắc Tư, vì vậy mới nói Trung Cộng họ mã); Vậy tại sao trong chữ lư (驢: con lừa) có chữ hộ (戶) (Chú Thích: chữ lư giản thể là 驴)? Bởi vì nhà nào cũng có thành viên của chủ nghĩa Mác Lê; tại sao con lừa lại bị gọi là con quỷ? Bởi vì Trung Cộng là âm linh đến từ phương Tây, là con quỷ u linh.

Ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, hiện nay đi kèm với Tàng tự thạch nói trên còn có kính viễn vọng thiên văn lớn nhất thế giới, có tên gọi là Thiên Nhãn. Thiên Nhãn tức là huệ nhãn: tức là mắt nhìn thấy “tảng đá” đó rồi, cần dùng Huệ nhãn để nhận thức ra sự thật, nhận thức rõ ràng về Trung Cộng, để thoái đảng bảo toàn sinh mệnh!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/247031

 Ngày đăng: 18-12-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.