Giải Hán tự từ góc độ người tu luyện (13): Chữ LinhTác giả: Liên Lý Chi

[ChanhKien.org]

Vì sao cần phải thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng? Tại sao thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội thì mới có thể được đắc cứu trong đại kiếp nạn? Bởi vì các tổ chức của Trung Cộng là phần mộ mai táng người.

“Con thuyền Noah” đã khải ngộ cho con người thế giới rằng: Lời hứa của Thần cứu người là nói cho con người biết một phương pháp để được đắc cứu, vì vậy được gọi là “thuyền cứu nạn”, hay còn gọi thuyền phương pháp (chú thích, trong tiếng trung thuyền cứu nạn là phương thuyền 方舟, chữ “phương thuyền” này cũng chính là chỉ “phương pháp chi thuyền” 方法之舟, tức “chiếc thuyền phương pháp”). Phương pháp này chính là: thoái đảng để bảo toàn sinh mệnh!

Thử nghĩ, nếu như Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp cứu người thời mạt kiếp, nhưng Trung Cộng lại đàn áp bức hại Pháp Luân Đại Pháp, vậy thì tất cả những ai đi theo Trung Cộng, thề nguyện mang sinh mệnh cống hiến cho Trung Cộng, người đó liệu có được Thần Phật, Thượng Đế cứu độ hay không? Sự thực thì Trung Cộng chính là “phân” của vũ trụ, Trung Cộng chính là thể hiện cụ thể của cái ác và ma quỷ ở tại thế gian con người. Khi đại kiếp nạn đến, những ai ở trong các tổ chức của Trung Cộng, người đó sẽ là đối tượng bị chư Thần đào thải.

Đạo gia giảng về âm dương. Chính là nói, có Phật thì có ma, có chính thì có tà, có thiện thì có ác, có người tốt thì có kẻ xấu. Vậy thì Trung Cộng chính là thể hiện cụ thể của cái ác, ma quỷ, tà, bại hoại tại thế gian con người.

Như đã đề cập ở các bài viết trước, lịch sử lâu dài của nhân loại được đặt định và an bài cho sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp ngày hôm nay. Vậy thì trong lịch sử, khi tạo ra những bước đệm về mặt văn hóa lịch sử để trải đường cho Pháp Luân Phật Pháp, trong lịch sử tương tự sẽ có những biểu hiện của thế lực ác ma đối lập với Pháp Luân Đại Pháp. Nói cách khác, Trung Cộng cũng không phải bỗng dưng xuất hiện ở thời đại chúng ta, cũng giống như việc luân hồi chuyển sinh, hình bóng của nó đã ẩn hiện có trong lịch sử từ xưa đến nay, cả trong và ngoài nước, Cộng Công trong lịch sử Trung Quốc chính là một ví dụ như thế. Bởi vì thế gian con người là chính và tà đồng thời tồn tại, Thiện và ác đồng thời tồn tại. Từ điểm này, chúng ta có thể có câu trả lời từ bí ẩn của chữ Hán.

Trong chữ Hán, những chữ Phẫn (粪: phân) trong chữ “phẫn tiện” (粪便, nghĩa là phân và nước tiểu), chữ “dị” (異: khác loại) nghĩa là dị loại (异类, nghĩa là khác loại), chữ “hống” (哄: lừa gạt) trong chữ “hống phiến” (哄骗: nghĩa là lừa dối) và chữ “bạo” (暴: hung bạo) trong chữ tàn bạo, bạo lực (残暴、暴力) v.v., những chữ đại biểu cho cái ác này, vì sao chúng đều được cấu thành từ chữ cộng (共: cùng, giống…). Bởi vì lịch sử đã được an bài và sắp đặt. Việc Trung Cộng đóng vai trò ác ma cũng có nhân tố an bài của lịch sử, điều đó đã được thể hiện trong chữ Hán do Thần lưu truyền. Trung Cộng thực sự là thuốc độc hại người. Vì sao lại dùng “mẫu” (母: mẹ) để biểu hiện chữ “độc” (毒: chất độc, thuốc độc) trong chữ thuốc độc? Chính là vì, “mẹ” ở đây chỉ “mẹ đảng” Trung Cộng trong “lịch sử ngày nay”. (Người Trung Quốc quen gọi Trung Cộng với cái tên “Mẹ đảng” – 党妈妈”)

Mọi người đều biết, Trung Cộng tự xưng là “tổ chức tiên phong của giai cấp công nhân”, giống như một tôn giáo, nó có hệ thống, có quy định chặt chẽ, có bộ máy tổ chức từ trên xuống dưới len lỏi vào toàn bộ xã hội. Trên thực tế Trung Cộng chính là một loại tôn giáo, hơn nữa nó là vu giáo (phù thủy), tà giáo. Tại sao lại dùng chữ “công nhân” (工人) để tạo nên chữ vu (巫)? Kỳ thực chính là để thể hiện bản chất tà giáo của Trung Cộng. Điều này đã được định nghĩa rõ trong lịch sử. Nghĩa là, gốc gác của Trung Cộng từ lịch sử chính là ma quỷ, chính là độc, nó chính là vu giáo, tà giáo.

Chữ không (空) trong tiếng Trung dùng để biểu thị thứ gì cũng không có. Vì sao lại dùng chữ công (工) trong chữ công nhân để biểu hiện chữ không (空)? Ý nghĩa nội hàm của nó là: “Trung Cộng với chủ thể là giai cấp công nhân cuối cùng sẽ bị Thần Phật thanh trừ triệt để thành “không còn gì cả””. Vậy thì, phàm là những người gia nhập Trung Cộng và những người trong đội ngũ của nó, vận mệnh của họ sẽ thành “không” còn gì trong đào thải của đại kiếp nạn. Những thứ khác, như màu đỏ (红) đại biểu của Trung Cộng cũng được biểu hiện bằng chữ công (工) trong chữ công nhân, còn nhiều chữ khác nữa không thể kể hết, cũng đều thể hiện nội hàm này.

Trong tiếng Trung có một câu thành ngữ là “Bất cộng đới thiên” “不共戴天” (tiếng việt có câu tương tự là “không đội trời chung”). Ý nghĩa của câu này là gì? Kỳ thực, chủ ý của câu “bất cộng đới thiên” là có ý nhắc nhở con người thế gian: cần thoát ly khỏi các tổ chức của Trung Cộng, không đội trời chung với Trung Cộng. Bởi vì mục đích cuối cùng của Trung Cộng chính là đào thải con người. Các câu như “Hoạn nạn dữ cộng” “患难与共” (tiếng việt có câu tương tự là “cùng chung hoạn nạn”, về nghĩa mặt chữ là hoạn nạn cùng với cộng) hay “Sinh tử dữ cộng” “生死与共” (tiếng việt có câu tương tự là “sinh tử có nhau”, về nghĩa mặt chữ là sống chết cùng với cộng) cũng tương tự như vậy. Vì vậy Trung Cộng khiến con người thế gian rời xa khỏi “Chân Thiện Nhẫn”, thù hận Pháp Luân Công, dùng biện pháp ấy để đào thải con người, từ đó khi Trời diệt Trung Cộng thì những người ấy cũng phải xuống mồ cùng Trung Cộng. Đó là vì người ấy tin theo Trung Cộng nên đã mang lòng thù hận Pháp Luân Công. Vì vậy, những ai gia nhập, đi theo Trung Cộng, những ai cùng hàng ngũ với chúng, khi đại kiếp nạn xảy đến thì người ấy chính là đối tượng bị đào thải cùng với Trung Cộng. Tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp tìm mọi cách để khuyên nhủ con người thế gian thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng? Chính là vì họ cần phải nhanh chóng cứu con người trước khi đại kiếp nạn xảy ra.

Chúng ta hãy xem xét chữ vu (巫: nghĩa là phù thủy). Chữ vu này được thể hiện bởi hai loại “công nhân” (工人) ở hai bên, ý nghĩa là: bởi vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng cho con người thế gian, sẽ hình thành nên hai nhóm người, một nhóm là những người sau khi nghe chân tướng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng, vậy thì bộ phận những người này là thuộc về những người được đắc cứu trong đại kiếp nạn (có thể là nhóm người ở bên phải chữ công, ý nói là người hiểu lẽ phải, phân biệt được tốt xấu, đúng sai rạch ròi); còn những người cứ khăng khăng đi theo Trung Cộng, kiên quyết không thoái xuất, là thuộc về nhóm người bị đào thải trong đại kiếp nạn (có thể là nhóm người ở bên trái chữ công, thuộc về cánh tả, không phân biệt được tốt xấu, đúng sai). Vì vậy, chữ vu đại diện cho Trung Cộng được biểu hiện bằng hai nhóm người, chính là nói rằng những người gia nhập các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, cuối cùng sẽ phân chia thành hai nhóm người có vận mệnh khác nhau.

Việc học viên Pháp Luân Đại Pháp khuyên mọi người “Thoái đảng để bảo toàn sinh mệnh” có linh nghiệm hay không? “Có linh nghiệm”.

Chữ linh (靈: linh nghiệm) cấu thành từ chữ vũ (雨: mưa), ba chữ khẩu (口: cái miệng) và chữ vu (巫), trong đó: âm đọc và ý nghĩa của bộ chữ vũ cũng tương tự với chữ ngôn (语: lời nói), tức là “vũ” và “ngôn” là đồng âm, đồng nguyên (Hán tự có một đặc điểm gọi là: đồng âm đồng nguyên; những chữ đồng âm với nhau có tác dụng: dẫn giải, thay thế, bổ sung, giải thích hoặc tương phản để làm nổi bật cho nhau), điều này chỉ việc các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp hướng đến con người thế gian giảng chân tướng “thoái đảng bảo toàn tính mạng”; ba chữ khẩu (口: cái miệng) là biểu hiện “Chân Thiện Nhẫn”, ví như, chữ phẩm (品) trong chữ phẩm đức (品德, phẩm chất đạo đức) có ý nghĩa nguyên gốc chỉ “Chân Thiện Nhẫn”; chữ vu (巫: phù thủy) tức chỉ những người trong tổ chức của Trung Cộng. Hiển nhiên, ý nghĩa của các bộ thủ cấu tạo nên chữ linh (靈) thể hiện việc các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp hướng đến con người thế gian giảng chân tướng, khuyên con người thế gian “thoái đảng bảo toàn tính mạng”. Về mặt ý nghĩa của chữ linh trong từ linh nghiệm, là để chỉ “thoái đảng bảo toàn tính mạng” cũng như Phật Pháp mà đệ tử Pháp Luân Đại Pháp nói nhất định là linh nghiệm.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/244932Ngày đăng: 03-05-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.