Thể ngộ về ‘quan niệm’ và ‘tâm sắc dục’Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

 

[ChanhKien.org]

1. Loại bỏ quan niệm về thuyết tiến hóa

Các quốc gia cộng sản đều tuyên truyền thuyết vô thần và thuyết tiến hóa của Darwin. Những người sống ở các quốc gia cộng sản vô thức giải thích tất cả mọi thứ bằng thuyết tiến hóa, kể cả các đệ tử Đại Pháp cũng có những lối suy nghĩ như thế mà họ không biết.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003:

Chư vị biết trên trái đất này, có rất nhiều thực vật, động vật, vật chất. Nói một cách cụ thể, chư vị biết là có táo, chuối, cam, nho, [v.v.], chư vị cũng biết có hổ, sư tử, thỏ, dê, [v.v.], chư vị cũng biết có rất là nhiều như các chủng các dạng cây, thực vật, hoa, [v.v.] Ở các không gian khác cũng có. Tại các tinh cầu của thiên thể xa xôi với tầng thứ đồng đẳng kiểu như địa cầu là cũng có. Mà lạp tử tầng thấp hơn là do lạp tử cao hơn một tầng kết hợp [thành], ở các lạp tử lớn hơn ấy là cũng có những động vật, thực vật, vật chất ấy. Quả táo trên thiên thượng là to lớn đến mức có thể lớn hơn cả tinh cầu, Thế thì quả táo ở tinh cầu tầng thấp phải chăng là lạp tử bên trong quả táo lớn ở tầng lạp tử cao hơn? Đúng thế. Trên địa cầu có sư tử, trên thiên thượng có sư tử, cao hơn nữa cũng có sư tử. Trên địa cầu có người, trên thiên thượng có người, mà lớn hơn nữa cũng có người, to lớn vô tỷ. Sinh mệnh là có Vương, nghĩa là mỗi từng sinh mệnh đều có Vương. Vương của sinh mệnh ấy chính là [ở] tầng lạp tử to lớn nhất, hết thảy những gì bên dưới nó, [là] phân bố tại các lạp tử lớn nhỏ khác nhau. Sinh vật trên thể [hình] cầu ở tầng lạp tử to lớn nhất, cũng chính là Vương của hết thảy sinh vật, lạp tử của nó đều sẽ biểu hiện trong các tầng thứ bên dưới của nó.

Tôi ngộ ra rằng quy luật của một sinh mệnh là sinh–lão–bệnh–tử và quy luật của vũ trụ là thành–trụ–hoại–diệt. Mỗi loài có đặc tính và nguồn gốc của riêng mình, cũng giống như vũ trụ mà chúng ta biết được cấu thành từ Ngũ hành (Kim–Mộc–Thủy–Hỏa–Thổ). Một loài không thể ngẫu nhiên thay đổi thành loài khác được, trừ phi có các nhân tố của Thần tác động. Kể cả sau khi trải qua một thời gian dài, sự tiến hóa cũng không thể xảy ra. Tuy nhiên, tất cả những sinh mệnh có thể trở nên biến dị và bại hoại. Chỉ có Đại Pháp mới có thể đưa một sinh mệnh biến dị trở về trạng thái nguyên sơ. Sau khi đã vứt bỏ những quan niệm về thuyết tiến hóa, tôi đã nhớ như in kết cấu vũ trụ và căn nguyên của vật chất mà Sư phụ giảng. Tất cả những điều tôi đã học từ sự giáo dục hiện đại không thể can nhiễu tôi được nữa. Tín tâm tu luyện của tôi trở nên kiên định hơn.

2. Tống khứ tâm sắc dục

Chúng ta đều biết tâm sắc dục có thể làm tổn hại thân thể chúng ta như thế nào. Tuy nhiên, loại bỏ tâm sắc dục lại không dễ dàng. Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004:

Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận. (vỗ tay) Nhưng thế nào đi nữa chúng đã làm những điều mà chúng muốn làm; các đệ tử Đại Pháp càng cần phải làm tốt hơn nữa, khi cứu độ chúng sinh thì cũng tu bản thân mình cho thật tốt. Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.

Sư phụ liên tục nhắc nhở chúng ta không được thừa nhận những thống khổ mà cựu thế lực cưỡng chế thêm vào. Những gì Sư phụ giảng là Pháp. Cũng như “hướng nội”, không thừa nhận cựu thế lực cũng là cách mà chúng ta tu luyện. Đệ tử Đại Pháp chỉ tu theo những gì Sư phụ dạy chúng ta. Thế nhưng rất nhiều học viên không nhận thức được việc phủ nhận cựu thế lực và vì thế mà không thể vượt qua những đau đớn và thống khổ.

Sau khi nhận ra điều này, vào một hôm nọ, những ý niệm sắc dục vẫn xuất hiện khi tôi đang ăn trưa, đó dường như là hậu quả của việc trước đây tôi đã từng xem phim khiêu dâm. Tuy nhiên, tôi đã liên tục phủ nhận những ý niệm đó và không thừa nhận chúng. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng tôi đã tống khứ được những ý niệm sắc dục ấy. Và từ đó trở đi những ý niệm đó hiếm khi can nhiễu tôi nữa.

3. Đề xuất các đồng tu nên học thuộc Pháp

Trên trang web Minh Huệ có rất nhiều bài chia sẻ về việc học thuộc Pháp. Tôi cũng đã có nhiều thể ngộ khi học thuộc Pháp. Dựa vào kinh nghiệm của những đồng tu đã học thuộc Pháp, hằng ngày tôi học thuộc Pháp càng nhiều càng tốt, và đối chiếu bản thân với Pháp. Tôi nghĩ nếu các đồng tu có thể bắt đầu học thuộc Pháp, mọi người cũng sẽ có nhiều thu hoạch!

Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!

 

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7456Ngày đăng: 26-05-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.