«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 29): Cung cung caTác giả: Nguyên giải: Chính Hạo / Biên tập: Chánh Kiến Net

[Chanhkien.org] Giới thiệu: «Cách Am Di Lục» (Gyeokamyurok) là cuốn sách tiên tri thần kỳ do học giả Nam Sư Cổ truyền lại từ 470-480 năm trước đây tại Triều Tiên (nay thuộc Hàn Quốc). Nam Sư Cổ, hiệu Cách Am, là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, với khả năng tiên tri, có thể được ví với Thiệu Khang Tiết thời Bắc Tống ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tương truyền «Cách Am Di Lục» là do một vị Thần nhân ở núi Kim Cương khẩu thuật và Nam Sư Cổ ghi lại từng câu từng chữ. Toàn bộ cuốn sách phân làm 60 thiên với gần 4 vạn chữ. Phá giải «Cách Am Di Lục» đã trở thành một chủ đề nóng tại Hàn Quốc vào những thập niên 80-90. Trong dự ngôn giảng rất minh xác về một Đại Pháp Đại Đạo hồng truyền thế gian, nhưng phải trải qua một trường ma nạn, đồng thời cũng giảng về những vấn đề mà nhân loại sẽ phải đối mặt.

*  *  *

Đệ nhị thập cửu thiên “Cung cung ca”

Lời tựa: Thiên này là thiên ngắn nhất trong 60 thiên «Cách Am Di Lục», chỉ có tám câu khái quát lý “cung cung” trong “cung cung Ất Ất” của Pháp Luân Đại Pháp.

Thế nhân nan tri cung cung dã, Cung cung thỉ khẩu sinh hĩ.
Lưỡng cung bất hòa bối cung dã, Song cung tương hòa loan cung hĩ.
Lợi tại cung cung bí văn dã, Tứ cung chi gian thần công phu hĩ.
Lão thiểu nam nữ hữu vô thức gian, Vô văn Đạo thông thế bất tri hĩ.

Thế nhân nan tri cung cung dã, Cung cung thỉ khẩu sinh hĩ” (Người đời khó biết cung cung ấy, Cung cung thỉ khẩu sống vậy): Người đời không biết “cung cung” là gì, nếu như biết “cung cung” chính là Pháp Luân Công thì được sống (trong tiếng Hàn, “thỉ khẩu” tức là biết).

Lưỡng cung bất hòa bối cung dã, Song cung tương hòa loan cung hĩ” (Cặp cung bất hòa cung lưng ấy, Đôi cung hòa nhau cung cong vậy): “Bối cung” là chỉ Thái Cực trong Pháp Luân với hai nửa Âm-Dương đỏ đen đấu lưng vào nhau; “loan cung” là chỉ Thái Cực Tiên thiên Đại Đạo trên đỏ dưới xanh lam trong đồ hình Pháp Luân.

Lợi tại cung cung bí văn dã, Tứ cung chi gian thần công phu hĩ” (Lợi ở cung cung bí văn ấy, Ở giữa bốn cung thần công phu vậy): “Tứ cung” tức “tứ nhũ”, hay bốn Thái Cực trong đồ hình Pháp Luân (trong đó có hai là của Tiên thiên Đại Đạo), xuất ra công phu của Thần, luyện Pháp Luân Công có thể xuất thần công phu.

Lão thiểu nam nữ hữu vô thức gian, Vô văn Đạo thông thế bất tri hĩ” (Già trẻ nam nữ có tri thức hay không, Không văn Đạo thông người đời không biết vậy): Pháp Luân Công này, bất kể bạn có tri thức hay không, bất luận bạn già hay trẻ, nam hay nữ, chỉ cần bạn muốn tu, muốn luyện, thì đúng là “vô văn Đạo thông” (không cần biết chữ mà thông được Đạo), thế nhưng hầu hết con người thế gian vẫn không hay biết vậy.

(Hết thiên 29)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/21498Ngày đăng: 17-11-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.