Loạt bài: «Cách Am Di Lục» toàn giảiTác giả: Nguyên giải: Chính Hạo / Biên tập: Chánh Kiến Net

[Chanhkien.org] Giới thiệu: «Cách Am Di Lục» (Gyeokamyurok) là cuốn sách tiên tri thần kỳ do học giả Nam Sư Cổ truyền lại từ 470-480 năm trước đây tại Triều Tiên (nay thuộc Hàn Quốc). Nam Sư Cổ, hiệu Cách Am, là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, với khả năng tiên tri, có thể được ví với Thiệu Khang Tiết thời Bắc Tống ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tương truyền «Cách Am Di Lục» là do một vị Thần nhân ở núi Kim Cương khẩu thuật và Nam Sư Cổ ghi lại từng câu từng chữ. Toàn bộ cuốn sách phân làm 60 thiên với gần 4 vạn chữ. Phá giải «Cách Am Di Lục» đã trở thành một chủ đề nóng tại Hàn Quốc vào những thập niên 80-90. Trong dự ngôn giảng rất minh xác về một Đại Pháp Đại Đạo hồng truyền thế gian, nhưng phải trải qua một trường ma nạn, đồng thời cũng giảng về những vấn đề mà nhân loại sẽ phải đối mặt.

*  *  *

Thử ngôn bất trung phi thiên ngữ, Thị thùy cảm tác thử thư truyện
(Lời này không trung thì không phải lời của Trời, Liệu ai dám viết ra cuốn sách truyện này)

—Trích «Cách Am Di Lục», đệ cửu thiên “Sinh sơ chi lạc”.

 

«Cách Am Di Lục» toàn giải: Lời nói đầu 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 1): Nam Sư Cổ bí quyết (Phần 1) 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 1): Nam Sư Cổ bí quyết (Phần 2) 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 1): Nam Sư Cổ bí quyết (Phần 3) 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 3): Kê Long luận

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 4): Lai bối dự ngôn lục thập tài

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 6): Thánh sơn tầm lộ (Phần 1) 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 6): Thánh sơn tầm lộ (Phần 2) 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 8): Thạch tỉnh thủy

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 10): Trại tam ngũ

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 11): Trại tứ nhất 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 14): La Mã đan nhị 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 15): La Mã nhất nhị thập tam điều

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 20): Đạo hạ chỉ

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 24): Trào tiếu ca 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 27): Tinh giác ca 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 29): Cung cung ca

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 30): Ất Ất ca

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 31): Điền điền ca

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 32): Bàn tứ nhũ ca

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 33): Thập thắng ca 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 34): Hải ấn ca 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 35): Lưỡng bạch ca 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 36): Tam phong ca 

«Cách Am Di Lục» toàn giải (Thiên 37): Thất đẩu caNgày đăng: 07-03-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.