Chữ ‘Tâm’: Bình luận về dự ngôn “Cách Am Di Lục”Tác giả: Một học viên tại Trung Quốc Đại Lục

[Chanhkien.org]

Kính gửi Ban biên tập:

Sau khi đọc bài viết ‘Suy ngẫm sau khi đọc kinh văn Tham khảo lời tiên tri’, tôi đã có một ấn tượng sâu sắc.

Giống như Sư phụ Lý giảng, mọi thứ đều đã được an bài từ nhiều tỷ năm trước đây. Tuy nhiên sau khi đọc một số lời giải về “Cách Am Di Lục”, tôi lại có hiểu biết hơi khác họ một chút.

Trong câu thứ 18 của dự ngôn, nó nhấn mạnh rằng tu luyện tâm tính là chìa khóa cơ bản nhất trong thời kỳ tu luyện này. Nó nói: “giữ mạng sống nơi nửa mảnh trăng dưới núi tam giác”. Một số người nghĩ rằng “giữ mạng sống nơi nửa mảnh trăng dưới núi tam giác” là chỉ ao Tịnh Nguyệt ở Trường Xuân. Tuy nhiên, tôi cho rằng thực ra hàm nghĩa là:

Núi tam giác là ba ngọn núi với hình tam giác;
Nửa mảnh trăng là vầng trăng khuyết;

Do vậy, “nửa mảnh trăng dưới núi tam giác” đúng là chữ “Tâm” () trong tiếng Hán.

Như vậy dự ngôn này muốn nói giữ mạng sống bằng “tâm” của mình. Chỉ bằng cách chú trọng tu luyện tâm tính, bạn có thể được bảo vệ trong tiến trình Chính Pháp. Trên đây chỉ là lý giải cá nhân của một số người, trong đó có tôi. Nếu bạn thấy điều gì chưa đúng, xin vui lòng chỉ giúp.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/1047Ngày đăng: 28-10-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.