Dự ngôn của thiền sư Nhất Hành về vận mệnh của Đường Huyền TôngTác giả: Thiệu Ngôn

[ChanhKien.org]

Rất nhiều hòa thượng trong lịch sử đều có công năng, con người chúng ta ngày nay khi xem xét các dự ngôn sẽ cho rằng đó là việc rất khó khăn, nhưng đối với họ mà nói thì lại là việc hết sức đơn giản. Bởi vì họ đa số đều có công năng đặc dị, có thể nhìn thấy rất nhiều sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Khi Đường Huyền Tông đến Đông Đô, mưa thu bỗng nhiên tạnh, tiết trời quang đãng, bèn cùng thiền sư Nhất Hành đi lên lầu các của chùa Thiên Cung, đứng trên lầu phóng tầm mắt ra xa. Sau một lúc rất lâu, Đường Huyền Tông dõi về nơi xa, để lộ dáng vẻ rất bi thương, thở dài mấy tiếng nói với thiền sư Nhất Hành: “Ta nay đã 60 tuổi, rốt cuộc còn có chuyện tai họa gì nữa không?” Thiền sư Nhất Hành bước lên tâu: “Bệ hạ hành hạnh vạn lý, thánh tộ vô cương”. (Ngày xưa vua và hoàng tộc đi đến nơi nào thì gọi là hạnh, câu trên nghĩa là: Bệ hạ tuần du vạn dặm, phúc của bậc thánh vô biên).

Khi loạn An Sử nổ ra, Đường Huyền Tông chạy về phía Tây, lúc vừa đến Thành Đô, trước mặt có một cây cầu lớn, ông cầm roi ngựa hỏi những người xung quanh: “Cầu này tên là gì?” Tiết độ sứ Thôi Viên cưỡi ngựa lên trước, tâu: “Là cầu Vạn Lý”. Đường Huyền Tông nhớ lại chuyện cũ, bùi ngùi xúc động nói: “Lời của thiền sư Nhất Hành hôm nay quả nhiên đã ứng nghiệm, ta chẳng còn gì âu lo nữa”.

Bản dịch từ nguyên văn tiếng văn ngôn: Huyền Tông tuần du đến Đông Đô, bỗng nhiên trời thu tạnh, cùng thiền sư Nhất Hành lên lầu các chùa Thiên Cung. Nhìn ngắm hồi lâu, ngẩng đầu buồn bực, thở dài bốn lần, nói với Nhất Hành: “Giáp tử [1] của ta rốt cuộc còn hoạn nạn gì nữa không?” Nhất Hành bước lên nói: “Bệ hạ hành hạnh vạn lý, thánh tộ vô cương”. Sau này khi đi săn ở phía Tây đến Thành Đô, nhìn cây cầu lớn phía trước, cầm roi hỏi tả hữu: “Cầu này tên gì?” Tiết độ sứ Thôi Viên cưỡi ngựa lên trước bẩm: “Là cầu Vạn Lý”. Bèn ngẫm lại chuyện cũ, cảm khái nói: “Lời của Nhất Hành, hôm nay quả nhiên đã đúng, ta chẳng còn gì âu lo nữa”.

[1] 甲子 giáp tử: tiếng Việt thường gọi là lục thập hoa giáp, là 60 năm

Trích từ Tùng song lục

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/243967Ngày đăng: 23-02-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.