Lý giải khác về ‘hai trắng’ trong “Cách Am Di Lục”Tác giả: Gujin Tan

[Chanhkien.org]

Kính gửi Ban biên tập:

Sau khi đọc một số lời giải về dự ngôn “Cách Am Di Lục” (Những ghi chép do Cách Am để lại), nói rằng ‘hai trắng’ (“lưỡng bạch”) có nghĩa là ‘tâm trắng và thân trắng’, tôi muốn nói đôi lời như sau. Sư phụ Lý Hồng Chí đề cập trong Chuyển Pháp Luân rằng tại bước đầu tu luyện thế gian pháp, cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái ‘nãi bạch thể’ (thân trắng như sữa). Đây là ‘trắng’ đầu tiên được đề cập đến trong lời tiên tri. Cũng như vậy, sau khi bước vào tu luyện xuất thế gian pháp, cơ thể sẽ trở thành ‘tịnh bạch thể’ (tu luyện Phật thể). Đây là ‘trắng’ thứ hai. Tôi không chắc liệu cách hiểu này có đúng hơn nay không, do vậy xin chỉ coi đây là lời tham khảo.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/1046Ngày đăng: 28-10-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.