Trực chỉ nhân tâm – Tu luyện cho thật tinh tấnTác giả: Tiểu Liên

[Chanhkien.org] Mới đây, tôi đọc một bài viết bởi một đệ tử về việc một đệ tử khác bị bắt, một tác giả nổi tiếng của một quyển sách. Tôi giác ngộ được một vài điều. Tôi đồng ý với quan điểm của người đệ tử viết bài, và cũng muốn chia sẻ ý kiến của tôi tại đây. Trước hết, tôi tin rằng sau năm ngàn năm lịch sử và văn hoá, chúng ta ngưỡng mộ những nhà văn. Chúng ta gọi họ là học giả. Nếu chúng ta kiểm tra chính mình, chúng ta sẽ tìm thấy những gì làm phiền chính chúng ta. Ví dụ như, đôi khi chúng ta thấy một số đệ tử có thể viết bài để chứng thực Pháp, đặc biệt là khi Sư phụ có viết lời ngỏ cho các bài đó, và một số có viết nhiều bài và đăng bởi nhiều nơi ở hải ngoại. Chấp trước của chúng ta sẽ hiện lên. Chúng ta mù quáng tin rằng những đệ tử như thế tu luyện rất tốt và họ đã trở thành những ngôi sao sáng. Quan điểm này đến từ quan niệm của người thường.

Theo ý tôi, tôi tin rằng không cần biết ai làm việc gì, thậm chí nếu họ là chủ tịch của Phật Học Hội, một phát ngôn viên, hay một tác giả của nhiều sách có liên quan đến Đại Pháp, tất cả họ đều là những người tu luyện bình thường! Trên con đường tu luyện, không nên có hay tạo lên những ngôi sao sáng.

Đối với người tu luyện, tất cả chúng ta biết rằng chúng ta phải trừ diệt những chấp trước của mình để tiến đến viên mãn và trở về lại thiên đường bất diệt. Không ai muốn làm người thường để thưởng thức tiếng tăm và không trở về nhà. Mặc dầu chúng ta có thể có một sốt công việc đang dở dang và nhận nhiều sự kính nể từ các đệ tử hay người thường, điều đó chỉ chứng tỏ rằng chúng ta có trí huệ và sự tuyệt vời từ Đại Pháp. Chúng ta không nên lập nên những chấp trước về tự mãn, thoả thích mà sẽ ngăn cản chúng ta lắng nghe ý kiến của người khác.

Danh tiếng thuộc về người thường và cũng là sự biểu hiện của tình cảm. Chỉ cần tưởng tượng rằng khi chúng ta làm việc cho một công việc đó chúng ta cần phải nâng cao tâm tính đến một tầng nhất định về sự trong sạch để đạt được kết quả tốt. Sư phụ từ bi của chúng ta đã hy sinh rất nhiều để cứu độ chúng ta! Tuy nhiên, khi có việc gì đó làm rất tốt và việc cứu độ chúng sinh có nhiều hiệu quả thì những người làm trong công việc đó lại có chấp trước về sự tự mãn và những đệ tử khác bắt đầu ngưỡng mộ họ. Có phải là tâm tính chúng ta đã rơi xuống tầng cấp người thường? Ngoài ra, bọn tà ác vẫn chung quanh chúng ta và luôn luôn tìm kẻ hở để chúng bức hại, can nhiễu chúng ta.

Tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta không thể giải quyết vấn đề gì bằng cách thức của người thường. Chỉ khi nào chúng ta tu luyện được quan niệm của thần, những quan niệm chánh đạo về vô ngã và không tự cao, chúng ta mới thật sự giải quyết vấn đề. Vì thế, nếu chúng ta nghĩ về danh tiếng, chúng ta vẫn nắm giữ quan niệm người thường và hành động giống như người thường về khía cạnh đó. Làm thế nào chúng ta không bị can nhiễu được? Một số đệ tử không hiểu rỏ tại sao các đệ tử ngôi sao sáng phải gặp khó khăn. Họ nghĩ rằng người này, người kia tu luyện khá, tại sao tôi lại bị như thế này? Trong thực tế tôi có thể không hiểu hết một vấn đề nào đó, nhưng có thể chưa tu luyện lên tầng cao hơn những đệ tử lớn tuổi đang tu luyện một cách rất im lặng và theo đúng sự yêu cầu của Sư phụ một cách rất đúng đắn. Người đệ tử sao sáng đó có thể giỏi ở một khía cạnh nào đó và đó là chỉ một khía cạnh của việc chứng thực Pháp. Nó không có nghĩa lý gì với tầng cấp tu luyện của họ. Đôi khi nhiều đệ tử có trách nhiệm khác nhau hay có những ước mơ khác nhau cách đây đã lâu. Không có gì cần phải ganh đua. Không cần biết điều gì đang xảy ra trên con đường tu luyện, chúng ta nên học một bài học từ đó. Những sự kiện này phản ảnh những chấp trước để chúng ta phải tu luyện và chúng ta không cần phải la hoán, hốt hoảng về các điều này. Đối với một người tu luyện, không cần biết chúng ta đang làm gì, chúng ta luôn luôn cần phải tu luyện khá hơn.

Vì thế, chúng ta không cần nghĩ về những đệ tử sao sáng như những người đặc biệt hay tu luyện tốt hơn. Chúng ta xuống đây, thế gian này và tu luyện chúng ta bằng cách làm việc trong nhiều công việc Đại Pháp và đồng thời hoàn thành lời hứa và cứu độ chúng sinh.

Không những chúng cần phải làm tốt công việc của mình mà cần phải tu luyện tốt nữa. Chỉ khi nào chúng ta tu luyện tốt hơn thì công việc của Đại Pháp sẽ hoàn thành mỹ mãn, trường tồn và trong sạch. Thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta không xuống đây uổng công. Tại đây tôi muốn chia xẻ với các bạn bài “Người tu cần tránh” của Sư phụ. “Những ai bị chấp trước vào danh tiếng thì đang tu luyện theo tà ác, đầy tâm ý. Một khi họ được nổi tiếng, họ sẽ nói lời hay đẹp nhưng có ý tà, vì thế gạt gẫm người đời và làm tổn hại cho Pháp.

“Những ai bị chấp trước vào tiền bạc, thì tìm sự giàu có và xem thường việc tu luyện. Làm tổn sức cho tu luyện Đại Pháp, họ phí cuộc đời này của họ thay vì tu luyện thành Phật. “Những ai chấp trước về dục không khác gì những kẻ tà dâm, trong khi thì thầm kinh kệ, họ thậm chí còn biểu lộ sự gian dối; họ là những kẻ cách xa Đạo và thâm hiểm, chỉ là người thường. “Những ai chấp trước vào tình cảm gia đình chắc chắn sẽ bị đốt, xé xác và tra tấn vì điều đó. Bị lôi kéo tình cảm và bị đau khổ vì nó suốt đời, họ sẽ cảm thấy quá trễ để hối hận vào cuối cuộc đời của họ. ”

Dịch từ:

www.zhengjian.org/zj/articles/2007/10/14/48852.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4998Ngày đăng: 06-11-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.