Văn minh 5000 năm: Diện mạo chân thực của lịch sử – Vạn cổ thiên môn khai: Thời kỳ Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và Chính Pháp (2)(Từ năm 1992 đến hiện nay)

Tác giả: Tâm Duyên

[ChanhKien.org]

Vạn cổ thiên môn khai – Đại Pháp khai truyền (từ ngày 13/5/1992 – ngày 31/12/1995)

Tháng 5 năm 1992, ngài Lý Hồng Chí gánh vác sứ mệnh bước ra công chúng. Vào thời điểm đó, người phụ trách của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc dựa trên cơ sở khảo nghiệm nghiêm túc đã khẳng định chắc chắn về các công lý, công pháp và hiệu quả của Pháp Luân Công và tiếp nhận môn pháp này là công phái trực thuộc, đồng thời cũng đã cung cấp rất nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ cho việc phổ biến và truyền giảng công pháp.

Từ ngày 13 tháng 5 năm 1992 đến ngày 21 tháng 12 năm 1994, ngài Lý Hồng Chí, nhận lời mời của các lãnh đạo Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công ở các nơi, đã tổ chức 56 các lớp học và giảng dạy các bài tập khí công trên khắp Trung Quốc.

Dưới đây là những tình huống mà ngài Lý Hồng Chí tổ chức các lớp học Pháp Luân Công ở các nơi.

Truyền Đại Pháp bất kể mưa gió vào năm 1992

Từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 5 năm 1992, ngài Lý Hồng Chí đã tổ chức lớp học Pháp Luân Công đầu tiên tại Trường Trung học cơ sở số 5, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đây là lần đầu tiên truyền dạy Pháp Luân Công ra ngoài xã hội, lúc đó có khoảng 180 người tham gia lớp học. Đơn vị tổ chức là Hiệp hội Nghiên cứu Nhân thể thành phố Trường Xuân. Không lâu sau, cũng tại địa điểm này, ngài Lý Hồng Chí lại mở lớp học Pháp Luân Công lần thứ hai từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 năm 1992, số người tham gia ước tính khoảng 250 người, đơn vị tổ chức vẫn là Hiệp hội Nghiên cứu Nhân thể thành phố Trường Xuân.

Để quảng bá Pháp Luân Công tốt hơn, nhanh hơn nữa, ngài Lý Hồng Chí đã đến Bắc Kinh.

Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 1992, lớp học Pháp Luân Công lần đầu tiên ở Bắc Kinh được tổ chức tại hội trường của Cục Quản lý Vật liệu Xây dựng Quốc gia ở Trung tâm Mua sắm Cam Gia Khẩu, Bắc Kinh, có khoảng 240 người tham gia, đơn vị tổ chức là Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc. Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 năm 1992, lớp học Pháp Luân Công lần thứ hai ở Bắc Kinh được tổ chức tại hội trường Pháo Binh số 2, đường Nam Lễ Sĩ, Bắc Kinh, có khoảng 600 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc tổ chức.

Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 1992, lớp học Pháp Luân Công lần thứ ba ở Trường Xuân được tổ chức tại Câu lạc bộ Trường Không, thành phố Trường Xuân, với khoảng 550 người tham gia. Đơn vị tổ chức là Hiệp hội Nghiên cứu Nhân thể thành phố Trường Xuân. Vào ngày 7 tháng 9, ngài Lý Hồng Chí đã tổ chức một buổi giảng Pháp cho công chúng ở Trường Xuân. Cùng năm đó, từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 9, lớp học Pháp Luân Công ở Trường Xuân lần thứ 4 được tổ chức tại hội trường của Tỉnh ủy thành phố Trường Xuân, với khoảng 700 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Nhân thể thành phố Trường Xuân tổ chức.

Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 1992, lớp học Pháp Luân Công lần thứ ba ở Bắc Kinh được tổ chức tại Hội trường Pháo Binh số 2 Bắc Kinh, với khoảng 1.000 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc tổ chức.

Vào tháng 10 năm 1992, lớp học Pháp Luân Công ở Thái Nguyên được tổ chức tại hội trường của Công đoàn Nhà máy Khai thác mỏ ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, có khoảng 120 người tham gia, do Công đoàn Nhà máy Khai thác mỏ Thái Nguyên tổ chức.

Từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 1992, lớp học Pháp Luân Công lần thứ tư ở Bắc Kinh được tổ chức tại hội trường Pháo binh số 2 Bắc Kinh, với khoảng 1.500 người tham gia, do Uỷ ban Nghiên cứu Công lý và Công pháp của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc tổ chức.

Từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 11 năm 1992, lớp học Pháp Luân Công ở Sơn Đông được tổ chức tại hội trường của nhà máy nấu rượu huyện Quán, tỉnh Sơn Đông, số lượng người tham gia khoảng 150 người. Đơn vị tổ chức là Hiệp hội Khí công huyện Quán.

Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 năm 1992, lớp học Pháp Luân Công lần thứ năm ở Bắc Kinh được tổ chức tại Viện số 3 của Bộ Hàng không Vũ trụ Vân Cương tại Bắc Kinh, với khoảng 400 người tham gia lớp học. Đơn vị tổ chức là Uỷ ban Nghiên cứu Công lý và Công pháp của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc.

Truyền Đại Pháp bất kể mưa gió vào năm 1993

Từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 12 tháng 1 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công lần thứ sáu ở Bắc Kinh được tổ chức tại hội trường của Nhà máy Khí cụ Hạt nhân ở Đại Bắc Diêu, Bắc Kinh, có khoảng 1.000 người tham gia lớp học, đơn vị tổ chức là Uỷ ban Nghiên cứu Công lý và Công pháp của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc. Từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, lớp học Pháp Luân Công lần thứ bảy ở Bắc Kinh được tổ chức tại hội trường Pháo binh Số 2 ở Bắc Kinh, với khoảng 1.500 người tham gia, do Uỷ ban Nghiên cứu Công lý và Công pháp của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc tổ chức. Từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2, lớp học Pháp Luân Công lần thứ 8 tại Bắc Kinh đã được tổ chức tại hội trường của Viện số 3 thuộc Bộ Hàng không Vũ trụ Vân Cương ở Bắc Kinh với khoảng 400 người tham gia, do Uỷ ban Nghiên cứu Công lý và Công pháp của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc tổ chức. Từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3, lớp học Pháp Luân Công lần thứ 9 tại Bắc Kinh được tổ chức tại hội trường của Nhà máy Khí cụ Hạt nhân Bắc Kinh, với khoảng 1.000 người tham gia, do Uỷ ban Nghiên cứu Công lý và Công pháp của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc tổ chức. Từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công đầu tiên ở Vũ Hán được tổ chức tại hội trường số 701 ở Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, số lượng người tham gia khoảng 300 người. Đơn vị tổ chức là Hiệp hội Khí công thành phố Vũ Hán. Từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4, lớp học Pháp Luân Công lần thứ hai ở Vũ Hán được tổ chức tại hội trường của Thành ủy Hán Khẩu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, với khoảng 1.000 người tham gia, do Hiệp hội Khí công thành phố Vũ Hán tổ chức.

Từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 4 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công đầu tiên ở Quảng Châu được tổ chức tại Công đoàn Nhà máy trường học Cao su ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, với khoảng 200 người tham gia, đơn vị tổ chức là Trường học khí công Bảo Lâm, Quảng Châu.

Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công lần thứ 10 ở Bắc Kinh được tổ chức tại hội trường của Học viện số 2 thuộc Khoa Hàng không Vũ trụ Ngũ Khỏa Tùng ở Bắc Kinh, với khoảng 1.500 người tham dự, đơn vị tổ chức là Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc.

Từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công ở Sơn Đông được tổ chức tại hội trường của Trường Đảng Lâm Thanh ở Sơn Đông, với khoảng 500 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Nhân thể thành phố Lâm Thanh tổ chức.

Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công đầu tiên ở Quý Dương được tổ chức tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, với khoảng 400 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công tỉnh Quý Châu tổ chức. Từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, lớp học Pháp Luân Công lần thứ hai ở Quý Dương được tổ chức tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu với khoảng 700 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công tỉnh Quý Châu tổ chức.

Từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công lần thứ năm ở Trường Xuân được tổ chức tại hội trường của Tỉnh ủy thành phố Trường Xuân, với khoảng 1.000 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Nhân thể thành phố Trường Xuân tổ chức. Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, lớp học Pháp Luân Công lần thứ 6 ở ​​Trường Xuân được tổ chức tại hội trường cung Minh Phóng của Đại học Cát Lâm, thành phố Trường Xuân, với khoảng 1.200 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Nhân thể thành phố Trường Xuân tổ chức.

Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công ở Hắc Long Giang được tổ chức tại hội trường Bưu Điện thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, số lượng người tham gia khoảng 500 người. Đơn vị tổ chức là Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ.

Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công lần thứ 11 ở Bắc Kinh được tổ chức tại Đại học Công an Bắc Kinh, với khoảng 2.200 người tham gia, đơn vị tổ chức là Uỷ ban Nghiên cứu Công lý và Công pháp của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc. Từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8, lớp học Pháp Luân Công lần thứ 12 ở Bắc Kinh đã được tổ chức tại hội trường của Viện số 2 thuộc Khoa Hàng không Vũ trụ Ngũ Khỏa Tùng ở Bắc Kinh, với khoảng 1.500 người tham gia, do Uỷ ban Nghiên cứu Công lý và Công pháp của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc tổ chức.

Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công lần thứ ba tại Quý Dương được tổ chức tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, với khoảng 1.700 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công tỉnh Quý Châu tổ chức.

Từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công Bắc Kinh lần thứ 13 được tổ chức tại hội trường của Nhà máy Xe cơ giới số 27 ở khu Trường Tân Điếm, Bắc Kinh, số lượng người tham gia khoảng 560 người. Đơn vị tổ chức là Hiệp hội Nghiên cứu Khí công Trung Quốc.

Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công ở Trùng Khánh được tổ chức tại hội trường của chính quyền quận Giang Bắc, Trùng Khánh, số lượng người tham gia khoảng 480 người. Đơn vị tổ chức là Trường Khí công thể dục thành phố Trùng Khánh.

Dưới sự tổ chức của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công thành phố Vũ Hán, lớp học Pháp Luân Công lần thứ ba ở Vũ Hán được tổ chức tại thành phố Vũ Xương, Vũ Hán từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 1993, với khoảng 1.000 người tham gia. Từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10, lớp học Pháp Luân Công lần thứ tư ở Vũ Hán được tổ chức tại hội trường của Thành ủy Hán Khẩu, tỉnh Vũ Hán, với khoảng 1.200 người tham gia. Từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10, lớp học Pháp Luân Công lần thứ năm ở Vũ Hán được tổ chức tại hội trường Vũ Cương ở quận Thanh Sơn, Vũ Hán, với khoảng 1.000 người tham gia.

Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công lần thứ hai ở Quảng Châu được tổ chức tại hội trường của Liên đoàn lao động thành phố Quảng Châu, với khoảng 700 người tham gia, do Trường Khí công Bảo Lâm thành phố Quảng Châu tổ chức.

Từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 1993, lớp học Pháp Luân Công ở Hợp Phì được tổ chức tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, số lượng người tham gia khoảng 510 người. Đơn vị tổ chức là Hiệp hội Khí công tỉnh An Huy.

Truyền Đại Pháp bất kể mưa gió vào năm 1994

Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công lần thứ ba ở Quảng Châu được tổ chức tại Liên đoàn lao động thành phố Quảng Châu, với khoảng 800 người tham gia, do Trường Khí công Bảo Lâm thành phố Quảng Châu tổ chức.

Từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công ở Thiên Tân được tổ chức tại hội trường Nhân Dân trên đường Kiến Thiết, quận Hoà Bình, Thiên Tân, số lượng người tham gia khoảng 1.000 người, do Ban Phát triển Khí công và Công ty tư vấn Khoa học Công nghệ Thiên Tân tổ chức.

Từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công đầu tiên ở Tế Nam được tổ chức tại Học viện Cán bộ Thanh niên, số 27, đường Kinh Thập, Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, số lượng người tham gia khoảng 500 người. Đơn vị tổ chức là Trung tâm Dịch vụ Văn hóa Khoa học và Công nghệ Thanh niên tỉnh Sơn Đông. Từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2, lớp học Pháp Luân Công ở Sơn Đông được tổ chức tại phòng tiếp khách của Huyện ủy huyện Khẩn Lợi, tỉnh Sơn Đông, số lượng người tham gia khoảng 400 người. Đơn vị tổ chức là Ủy ban quản lý khu phát triển kinh tế và kỹ thuật cửa sông Hoàng Hà huyện Khẩn Lợi, tỉnh Sơn Đông.

Từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh được tổ chức tại hội trường của Tổng công đoàn Công ty Gang thép Lĩnh Nguyên, huyện Lĩnh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, với khoảng 800 người tham gia. Đơn vị tổ chức là Tổng công đoàn Công ty Gang thép Lĩnh Nguyên, Liêu Ninh.

Từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công ở Thạch Gia Trang được tổ chức tại Cung Thiếu nhi ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, số lượng người tham gia khoảng 800 người. Đơn vị tổ chức là Hiệp hội Nghiên cứu Nhân thể Vĩnh Long, Thạch Gia Trang, Hà Bắc.

Từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công ở Thiên Tân được tổ chức tại hội trường 81 ở quận Hòa Bình, Thiên Tân, với khoảng 1.200 người tham gia. Đơn vị tổ chức là Hiệp hội Nghiên cứu Nhân thể Thiên Tân kết hợp với Ban Phát triển Khí công của Công ty Tư vấn Khoa học và Công nghệ Thiên Tân.

Từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công đầu tiên tại Đại Liên được tổ chức tại hội trường của Cơ sở phía Nam của Đại học Ngoại ngữ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, số lượng người tham gia khoảng 600 người. Đơn vị tổ chức là Hội nghiên cứu Khoa học Khí công Đại Liên. Từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, lớp học Pháp Luân Công ở Cẩm Châu được tổ chức tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, với khoảng 500 người tham gia, đơn vị tổ chức là Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công thành phố Cẩm Châu, Liêu Ninh.

Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công ở Hợp Phì được tổ chức tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy với khoảng 1.000 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công tỉnh An Huy tổ chức.

Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công lần thứ bảy ở Trường Xuân được tổ chức tại hội trường cung Minh Phóng của Đại học Cát Lâm, thành phố Trường Xuân, với khoảng 1.000 người tham gia lớp ban ngày và 1.000 người tham gia lớp buổi tối, đơn vị tổ chức là Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công thành phố Trường Xuân.

Từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công ở Trùng Khánh được tổ chức tại hội trường của Nhà máy Thép Trùng Khánh số 3 ở Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, số lượng người tham gia khoảng 700 người. Đơn vị tổ chức là Trường Khí công thể dục Trùng Khánh. Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, lớp học Pháp Luân Công ở Thành Đô được tổ chức tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, với khoảng 500 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Tứ Xuyên tổ chức.

Từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công ở Trịnh Châu được tổ chức tại nhà thi đấu Phong Vũ, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, số lượng người tham gia khoảng 1.500 người, do Hiệp hội Khí công thành phố Trịnh Châu tổ chức. Từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6, lớp học Tế Nam lần thứ hai được tổ chức tại nhà thi đấu Hoàng Đình, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, số lượng người tham gia khoảng 4.000 người, do Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Khoa học và Công nghệ Thanh niên tỉnh Sơn Đông tổ chức.

Từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công ở Đại Liên lần thứ hai được tổ chức tại nhà thi đấu Nhà máy xe cơ giới thành phố Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh, với khoảng 1.500 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công thành phố Đại Liên tổ chức.

Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công ở Hồ Nam được tổ chức tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện Bóng chuyền Nữ Quốc gia ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, số lượng người tham gia khoảng 500 người, chỉ giảng Pháp không truyền công. Đơn vị tổ chức là Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công khu vực Sâm Châu tỉnh Hồ Nam.

Từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công lần thứ tư được tổ chức tại Quảng Châu, với khoảng 1.000 người tham gia, do Trường Khí công Bảo Lâm Quảng Châu tổ chức.

Từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân được tổ chức tại Sân vận động khúc côn cầu Phi Trì ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, số lượng người tham gia khoảng 1.500 người, do Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Cáp Nhĩ Tân tổ chức. Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 8, lớp học Pháp Luân Công ở Diên Cát được tổ chức tại nhà thi đấu quận Diên Biên ở Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, với khoảng 4.000 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Diên Cát tổ chức. (Ngày 18 tháng 9 năm 1994, ngài Lý Hồng Chí giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân, giảng dạy và giải Pháp trong 5 giờ 30 phút).

Từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công lần thứ năm ở Quảng Châu được tổ chức tại nhà thi đấu Quảng Châu, với khoảng 6.000 người tham gia, do Hiệp hội Nghiên cứu Nhân thể thành phố Quảng Châu tổ chức.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 1994, ngài Lý Hồng Chí đã có bài giảng Pháp tại Pháp hội Đại Liên với khoảng 6.600 người tham dự.

Trong ba năm ngắn ngủi này, ngài Lý Hồng Chí đã nhận được lời mời từ các lãnh đạo Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công ở nhiều nơi, đã làm việc không biết mệt mỏi để truyền bá môn công pháp từ phía Bắc xuống phía Nam, rồi lại từ phương Nam lên phương Bắc. Những khó khăn và vất vả ở trong đó thì người bình thường khó mà có thể tưởng tượng được. Trong mỗi lớp học kéo dài khoảng từ 7 đến 10 ngày, ngài Lý Hồng Chí đều dành ra khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ để giảng Pháp và nửa giờ đồng hồ để dạy công, cuối cùng mỗi khóa học đều giải đáp những vấn đề trong tu luyện mà học viên vẫn còn chưa hiểu rõ. Học phí các lớp học của Pháp Luân Công rất thấp, ở một số nơi, một lớp học kéo dài tám ngày chỉ có 80 đồng. Thu phí chủ yếu là vì để duy trì những chi phí cần thiết hàng ngày, điều này thể hiện sự vô tư, vị tha của Pháp Luân Công. Cho dù ngài Lý Hồng Chí tổ chức lớp học ở bất cứ nơi đâu, đều kiên quyết thu học phí ở mức độ thấp nhất. Ngài vẫn thường nói: “Vì là phổ độ chúng sinh, nên không thể làm tăng thêm gánh nặng cho người luyện công”. Sau này cuốn sách để chỉ đạo tu luyện là “Chuyển Pháp Luân” được xuất bản cũng chỉ bán với giá 12 đồng.

Chỉ trong ba năm truyền giảng Pháp ở trong nước, hàng chục ngàn người đã có vinh dự được nghe ngài Lý Hồng Chí truyền Pháp. Bất cứ nơi nào ngài Lý Hồng Chí đến, đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt và hỗ trợ hết sức từ các học viên.

Truyền Đại Pháp bất kể mưa gió vào năm 1995

Sau khi giảng Pháp ở trong nước được ba năm, ngài Lý Hồng Chí lại bắt đầu ra nước ngoài truyền Pháp. Ngày 13 tháng 3 năm 1995, ngài Lý Hồng Chí sang Paris, Pháp để truyền dạy các bài công pháp, ở đây ngài đã có cuộc gặp gỡ quy mô nhỏ với Đại sứ của Trung Quốc tại Pháp lúc bấy giờ và các quan chức sứ quán khác, đồng thời được mời giảng Pháp tại văn phòng Văn hoá của Đại sứ Quán Trung Quốc tại Pháp, Pháp Luân Công chính thức truyền ra hải ngoại.

Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 1995, lớp học Pháp Luân Công ở nước ngoài đầu tiên được tổ chức tại Paris, Pháp. Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 4 năm 1995, lớp học Pháp Luân Công ở nước ngoài lần thứ hai được tổ chức tại Gothenburg, Thụy Điển. Đây là lần cuối cùng ngài Lý Hồng Chí tổ chức các lớp học trực tiếp. Ngoài ra, còn có các buổi giảng Pháp trong các buổi báo cáo, trong đó có ba buổi giảng Pháp được tổ chức tại Gothenburg, một buổi giảng Pháp được tổ chức tại Stockholm và một buổi giảng Pháp được tổ chức tại Uddevalla. Mỗi buổi kéo dài khoảng nửa ngày.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/33778Ngày đăng: 18-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.