Mật mã phương Đông (Quyển 1 – Phần 2.6): Nguy cơ âm dương phản bối và lối thoát bằng tu luyện thăng hoa[ChanhKien.org]

Từ Lạc Thư có thể nhìn thấy, khi âm ở vị trí số 1, dương ở vị trí số 9 trên đường Lạc Thư, thì theo quy luật của Thái Cực là đạt cực thịnh thì sẽ suy, lúc này âm dương bắt đầu phản đảo, tiếp tục như thế sẽ xuất hiện tình huống là dương phản hồi về vị trí số 1 còn âm tất sẽ phản hồi về vị trí số 9. Nếu như vậy, thì cuối cùng dương sẽ ở vị trí yếu nhất của số 1, còn âm sẽ ở vị trí cường thịnh nhất của số 9, từ đó xuất hiện Thiên tượng âm dương đảo ngược, cả âm và dương đều đi về hướng bại hoại, phản ánh đến thế gian con người là Chính-tà Thiện-ác đảo ngược, xã hội nhân loại sẽ phát sinh biến dị, trụy lạc và bại hoại toàn diện, đây chính là điều trong vũ trụ gọi là âm dương phản bối.

Vậy thì hậu quả của âm dương phản bối là gì?

Từ đồ hình vận hành Lạc Thư mà nhìn, do từ vị trí số 9 phản hồi về vị trí số 1, tất phải đi qua vị trí số 3, mà vị trí số 3 là kim chủ về hình pháp trừng phạt, nó sẽ tiến hành thẩm phán lỗi lầm của âm và dương khi ở cực thịnh. Tức là, hậu quả của âm dương phản bối là toàn bộ hệ thống thiên thể không thể không đối mặt với đại sự là tùng tân quy chính phản phục về vị trí, nếu quy chính thì cái tốt sẽ lưu lại, cái xấu phải loại bỏ, có thể tùng tân một kỷ nguyên mới như buổi ban đầu của lịch sử. Nếu như không thể quy chính thì toàn bộ vũ trụ cũ sẽ phải đối mặt với vận mệnh bị giải thể, bởi vì lúc này toàn bộ vũ trụ đã hoàn toàn đi về hướng phản diện, không thể tiếp tục được duy trì nữa. Do đó ý nghĩa thực tế của âm dương phản bối là vũ trụ sẽ phải đối mặt với việc bị Chính Pháp, toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ sẽ phải đối mặt với một trường kiếp nạn sinh tử.

Đến lúc này mọi người mới minh bạch được lý do vì sao mà có thiên tượng chuyển động ngược của sao Kim ở vị trí số 3 của Lạc Thư và thiên tượng chuyển động ngang của sao Diêm Vương ở vị trí số 8 của Lạc Thư? Nó có thể không loạn ư, bởi vì lúc này toàn bộ thiên tượng đang trong chiều hướng đi xuống, toàn bộ xã hội nhân loại cũng là trong thiên tượng đang đi xuống này, thói đời trượt xuống hàng ngày, trong sự bại hoại này thì tầng thứ sẽ không ngừng giáng hạ xuống. Cho nên đại bộ phận sinh mệnh và các thiên thể trong Lạc Thư đều không ở trong khu vực này (khu vực bên phải đường chéo 4-6, các hành tinh ở khu vực này có số lượng vệ tinh rất ít, tham khảo thêm https://chanhkien.org/2023/03/mat-ma-phuong-dong-quyen-1-phan-24.html), ý nghĩa của khu vực này là đang trong giai đoạn Chính Pháp vũ trụ.

Trong tình huống này, con người không thể đi theo sự trượt dốc, chỉ có thể lội ngược dòng trong thế gian mà chuyển đảo hồi về, trong nghịch cảnh tu luyện đề thăng tầng thứ cảnh giới của mình mới là chính đạo của thiên tượng này, hồi trở về vị trí số 1 mới có cơ hội được sinh mệnh mới, mới có thể thoát khỏi vận hạn bị đào thải. Thật không may, thiên tượng của hệ Ngân Hà hiện nay cho thấy chúng ta thực sự là đang đi đến bước này, vị trí của Hệ Mặt trời trong Ngân hà đã ứng với vị trí số 1 của Lạc Thư, chính là âm dương phản bối rồi. Các chúng sinh đã ở trong kiếp nạn, nhưng có được bao nhiêu người thực sự minh bạch được điểm này?

Thần đã an bài dương là vị trí chủ đạo trong vũ trụ, còn âm là vị trí phụ thuộc vào dương. Đây chính là nói, mặc dù các chủ thể trong vũ trụ với tư cách sinh mệnh là bình đẳng, nhưng từ các vị trí khác nhau của nó mà nói, thì mỗi chủ thể lại có quy luật Thiên đạo riêng mà tự mình phải tuân theo, trong vũ trụ là có tầng thứ, có trật tự, có quy củ, diễn hóa của vũ trụ là có thứ tự. Âm thể là sinh ra từ dương, như các tôn giáo phương Tây nói, Eva là do Thượng Đế lấy xương sườn của Adam mà tạo thành, âm theo dương mà vận động, đây là một pháp tắc cơ bản của đặc tính âm dương, cũng là một loại thể hiện của đặc tính Chân Thiện Nhẫn trong một tầng thứ nhất định.

Âm dương Thái cực và Lý ngũ hành đã biểu thị quy luật vận hành biến hóa của các sinh mệnh cho đến vạn sự vạn vật trong vũ trụ, nhưng quy luật này là cực đoan, là tuyệt đối hóa, là có tính hạn cuộc của thời không trong đó, cũng là có tính hạn cuộc trong tầng thứ đó, nó chỉ là cái Lý trong các tầng thứ vũ trụ nhất định. Vô luận sinh mệnh thuộc vào phương diện nào của âm hoặc dương, thì đặc tính trong đó đều dễ dàng thay đổi, dễ dàng đi đến cực đoan, phát sinh biến dị. Dù là Lý Âm dương Thái cực hay Lý Ngũ hành tương sinh tương khắc đều tự coi vị trí của mình là trung tâm, thiếu đi đặc tính Thiện và Nhẫn, rất dễ không chú ý đến người khác mà đi đến cực đoan, đi đến mâu thuẫn và đấu tranh, chính là vì đặc tính vị tư vị ngã đi đến cực đoan này mới dẫn đến việc đi đến hủy diệt mang tính chu kỳ của vũ trụ trong quá khứ. Tại các thời kỳ lịch sử khác nhau, các tầng thứ khác nhau, mỗi khi vũ trụ canh tân, thì các chúng sinh trong vũ trụ đều phải đối mặt với đại đào thải, khảo cổ hiện đại đã phát hiện nhiều lần văn minh tiền sử xuất hiện trên trái đất nhưng đã bị hủy diệt (ví dụ sự hủy diệt của văn minh Hy Lạp cổ, văn minh Ai Cập cổ và đại Hồng Thủy…) chính là kết quả như thế, bởi vì nó là không hoàn mỹ. Về cơ bản, nguyên nhân của những vấn đề này là xuất phát từ việc tâm tính của chúng sinh xuất hiện sai lệch.

Nếu lấy đặc tính Chân Thiện Nhẫn làm tiêu chuẩn của tâm tính, thì Thần tính của sinh mệnh có thể ức chế sự không toàn vẹn trong vật chất tính của Lý Âm dương Thái Cực và Lý ngũ hành tương sinh tương khắc, cũng như có thể hóa giải hết thảy mọi cực đoan và mâu thuẫn; cơ chế của Pháp vũ trụ là viên dung bất phá, cho nên cũng nói vũ trụ mới Chân Thiện Nhẫn là bất hoại bất diệt. Đặc tính Chân Thiện Nhẫn là siêu việt hết thảy mọi giới hạn về thời không và giới hạn về tầng thứ trong vũ trụ, là vượt trên Lý Âm dương Thái cực và ngũ hành, là đặc tính tối cao của vũ trụ, không xoay quanh Lý Âm dương Thái cực và ngũ hành, không chịu ức chế của nó. “Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường người tốt xấu”. (Bài giảng thứ nhất – Sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý Hồng Chí)

Tuân theo Pháp tắc của vũ trụ là thể hiện tâm tính của sinh mệnh, nếu như một sinh mệnh trong mọi sự việc luôn nghĩ muốn chiếm phần hơn của người khác, đó chẳng phải là cái tư tâm đang tác quái sao? Những người theo thuyết vô Thần thì phiến diện cường điệu mặt đấu tranh trong mâu thuẫn, sẽ dẫn đến làm toàn bộ thể hệ mất đi sự cân bằng, đi đến tan vỡ mà giải thể, thực chất của nó là dẫn con người đến bước hủy diện hoàn toàn. Trạng thái âm dương cân bằng bình thường là không thể tùy ý phá hoại, Lý của vũ trụ là công bằng.

Nếu như những người vô Thần nhìn thấy chân tướng của vũ trụ, họ sẽ phát hiện rằng không tồn tại sự phát triển diễn hóa tùy tiện không theo trật tự của sinh mệnh, những con khỉ kia cũng không phải là tổ tiên của nhân loại. Trên thế giới này cũng không có viên gạch nào là do vụ nổ lớn của Vũ trụ tạo thành, nói rằng chư vị tùy tiện đi ra ngoài lấy các viên gạch về xây thành ngôi nhà sao được? Quả bom nguyên tử ấy cũng không nổ xuất ra được một quả trứng gà, vậy thì trong quá trình nổ lớn ấy của vũ trụ làm sao nổ xuất ra một con người cho được? Cũng không có một ngôi nhà nào tình cờ tự xuất hiện trong gió táp mưa sa được, chư vị phải xây dựng thì mới có chỗ ở, đúng không? Vụ nổ lớn của vũ trụ chỉ có thể làm hủy diệt tất cả, làm tất cả trở nên hỗn loạn, không thể mang đến một vũ trụ trật tự và có sức sống như vậy. Chẳng phải là như thế sao?

Mọi sự rối ren trên thế gian cõi trần, nói đến cùng bất quá đều là vấn đề của con người, cuối cùng đều là vấn đề tâm tính, suy cho cùng cũng là do tư tâm đang tác quái.

Từ thiên tượng âm dương phản bối trước mắt mà nói, khi âm dương đảo chiều, tất cả mọi chúng sinh trong vũ trụ phải đối mặt với Chính Pháp đã là việc không thể tránh khỏi. Nếu vấn đề xuất hiện là do sinh mệnh không giữ được tâm tính nên mới dẫn đến âm dương phản bối, vậy thì nếu muốn bình an vượt qua được kiếp nạn này thì cũng chỉ có tự mình quy chính, đồng hóa với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, mới là con đường thoát duy nhất và là con đường giải cứu căn bản trong đại kiếp này.

Chúng ta có thể từ chiều ngang của cùng một tầng thứ để xem xét nội hàm mà Lạc Thư thể hiện xuất lai, ví dụ như xem xét quy luật vận hành và quan hệ của 9 đại hành tinh trong hệ Mặt Trời. Nhưng vì vũ trụ đã bị bại hoại, nên tiêu chuẩn nội trong tầng thứ cùng hướng ngang đã không còn đạt được yêu cầu của tiêu chuẩn lúc tối nguyên sơ của vũ trụ nữa, vậy nếu muốn đề cao tầng thứ sinh mệnh của tự mình thì cần phải giác ngộ và đồng hóa với tiêu chuẩn của tầng thứ cao hơn.

Cho nên, ở phần sau chúng ta sẽ từ tầng thứ hướng dọc cao hơn để xem xét nội hàm Thần tính của chữ Hán, điều này đối với chúng ta mới có ý nghĩa hiện thực và thâm sâu hơn.

Dịch từ: https://media.zhengjian.org/media/2021/05/27/dongfangmima-1.pdfNgày đăng: 11-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.