Trong nơi u minh có định số: Tiết UngTác giả: Sử Nhiên chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Quan thị lang Tiết Ung có nguyện vọng làm tể tướng. Đương thời có một người tên là Trương Sơn Nhân rất giỏi thuật xem tướng.

Một ngày nọ, binh bộ lang trung Thôi Tạo và vị tiến sĩ khoa cử trước là Khương Công Phụ cùng đến nhà Tiết Ung làm khách. Tiết Ung hỏi Trương Sơn Nhân rằng: “Trong mấy vị ngồi đây có ai có thể làm tể tướng không?” Trong lòng Tiết Ung nghĩ nếu như câu trả lời là có thì tể tướng ắt phải là mình. Trương Sơn Nhân đáp: “Có”. Tiết Ung hỏi: “Đó là ai?” Trương đáp: “Có hai người”. Tiết Ung cho rằng một trong hai người đó là mình. Lại hỏi tiếp: “Là hai người nào?” Trương đáp: “Thôi, Khương hai vị chắc chắn sẽ làm tể tướng, hơn nữa lại nhậm chức cùng thời kỳ”. Tiết Ung vừa kinh ngạc vừa tức giận, im lặng không nói câu nào, trong lòng hết sức không vui. Sau đó Thôi Tạo hỏi: “Sao lại nhậm chức đồng thời?” Ý Thôi Tạo là Khương Công Phụ hiện tại vẫn chưa có chức quan gì, còn mình đương là quan chính lang, không thể cùng làm tể tướng một lúc được. Trương nói: “Vận mệnh định như thế rồi, hơn nữa sau này quan thị lang còn nhậm chức sau Khương Công Phụ”.

Sau đó Khương Công Phụ làm quan công tào ở Kinh Triệu, lại còn nhậm cả chức hàn lâm học sĩ. Lúc này người ta đồn rằng tướng quân thành Kinh Dương là Diêu Lệnh Ngôn muốn vào thành bắt Chu Thử, Chu Thử từng làm thống soái của Kinh Dương, rất được lòng quân. Khương Công Phụ đã dâng thư lên hoàng đế xin phái người đi điều tra vụ việc. 10 ngày sau khi thư được dâng lên, Đường Đức Tông đến Phụng Thiên, hối hận vì đã không tiếp thu ý kiến của Khương Công Phụ. Đường Đức Tông bèn ở hành cung hạ lệnh thăng cho Khương Công Phụ lên cấp trung bình chương sự, tức tể tướng.

Nửa năm sau, Thôi Tạo từ chức lang trung được thăng lên làm tể tướng, quả nhiên cùng một thời kỳ nhưng nhậm chức sau Khương Công Phụ.

Còn Tiết Ung mãi về sau này vẫn không được làm tể tướng.

Từ sự việc này ta có thể thấy rằng quan vận không phải định theo vị trí tiền bối hay hậu bối, mà hết thảy là theo thiên ý.

Trích từ Gia thoại lục của Vi Huyến thời Đường

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/23748Ngày đăng: 07-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.