Trong nơi u minh có định số: Người U ChâuTác giả: Sử Nhiên chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Vào những năm Thiên Thụ, Võ Tắc Thiên có thói quen thích thay đổi chữ để tạo ra những chữ mới, tuy nhiên bà đã đụng phải rất nhiều điều kỵ.

Có một người U Châu (ngày nay thuộc tây nam Bắc Kinh) tên là Tầm Như Ý đã dâng lên Võ Tắc Thiên một phong thư nói rằng: “Chữ quốc (國) bên trong có chữ hoặc (或), mà chữ hoặc 或 này chính là điềm chỉ thiên hạ sẽ đại loạn. Xin bệ hạ hãy đổi thành chữ (武, chữ này cũng là họ của Võ Tắc Thiên) bên trong bộ vi (口) để ngăn chặn điềm gở này”. Võ Tắc Thiên sau khi xem xong bức thư đã rất cao hứng, liền hạ lệnh tạo chữ theo yêu cầu của Tầm Như Ý.

Hơn một tháng sau, lại có người dâng lên một phong thư nói rằng: “Chữ (武) đặt trong bộ vi (口), chữ chẳng khác gì chữ (囚: nghĩa là người bị bỏ tù), đây là điềm hết sức không may”. Võ Tắc Thiên xem thư xong đã vô cùng kinh ngạc, lập tức thu hồi mệnh lệnh, cho sửa chữ quốc (國) thành chữ quốc 圀 có bát phương (八方) ở bên trong bộ vi (口).

Sau này khi Hiếu Hoà trở thành hoàng đế, quả nhiên Võ Tắc Thiên đã bị giam ở cung Thượng Dương (上陽宮: thượng dương tức mặt trời lên, ý là mặt trời chiếu khắp nơi, chiếu bát phương, ứng với bát phương ở bên trong bộ vi 口 của chữ quốc 圀).

Trích từ sách Triều dã thiêm tái của Trương Trạc thời Đường.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/22491Ngày đăng: 01-04-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.