Trong nơi u minh có định số: Tai nạn của Trương QuânTác giả: Thái Bình chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Những năm Khai Nguyên thời vua Đường Huyền Tông, có một vị tăng nhân tên là Nghĩa Phúc, là người Thượng Đảng (vùng đông nam tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc ngày nay). Ông chuyên tâm tu Phật, là người đoan chính thanh bạch, bất kể là công khanh đại thần hay thường dân bách tính đều rất thích theo ông học tập Phật Pháp. Ông từng cùng hoàng đế đến Đông Đô, Lạc Dương, dọc đường các quận, huyện ông đi qua người người đều ngưỡng mộ ông, số tiền bố thí lên đến mấy vạn nhưng ông đều không nhận.

Chợt một sáng sớm nọ ông triệu tập các môn đồ lại và bảo họ rằng mình sắp rời khỏi thế gian. Binh bộ thượng thư Trương Quân, trung thư thị lang Nghiêm Đĩnh Chi, binh bộ thị lang Phòng Lang, lễ bộ thị lang Vi Trắc và những người khác ngày thường rất kính trọng ông, hôm ấy họ đều có mặt. Như thường lệ Nghĩa Phúc chuẩn bị đăng đàn giảng Pháp cho các môn đồ. Ông nói: “Hôm nay là ngày ta sẽ ra đi, ta muốn từ biệt các vị”. Không lâu sau Trương Quân nói với Phòng Lang: “Tôi uống đan dược của Đạo gia quanh năm, chưa từng dự tang lễ của người khác (một số tiểu Đạo thế gian cho rằng tiếp xúc với những việc ma chay tang lễ sẽ bị khí xấu bám lên thân)”. Nói xong Trương Quân liền lén lút đi mất.

Nghĩa Phúc đột nhiên quay sang nói với Phòng Lang rằng: “Bần tăng và Trương Công giao du với nhau đã nhiều năm. Trương Quân sắp gặp phải một tai nạn rất lớn, cả danh dự lẫn tiết tháo đều bị tổn hại. Nếu ông ấy có thể kiên trì ở lại đến khi Pháp hội kết thúc thì có thể miễn trừ được tai nạn ấy. Tiếc thay!” Rồi ông nắm lấy tay Phòng Lang nói: “Tương lai ngài nhất định sẽ thành danh tướng thời Đường trung hưng. Ngài nhớ làm cho thật tốt!” Nói xong thì qua đời.

Sau này khi An Lộc Sơn mưu phản, Trương Quân bị quân phản loạn bắt được và được An Lộc Sơn ban cho một chức quan trọng yếu, quả nhiên khí tiết, danh dự đều bị tổn hại. Còn Phòng Lang lại tham gia bình định quân phản loạn, trải qua thời Đường trung hưng, qua hai lần hoàng triều, gìn giữ được khí tiết của mình.

Theo Minh Hoàng tạp lục của Trịnh Xử Hối thời Đường.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/22628Ngày đăng: 21-04-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.