Hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ ở Brisbane, Australia (Ảnh)[Chanhkien.org] Gần đây, trên hòm thư ngoài cửa nhà học viên Pháp Luân Công ở Brisbane, Australia, người ta đã phát hiện được hoa Ưu Đàm Bà La. Xin xem hình dưới đây:

Theo kinh Phật ghi lại, hoa Ưu Đàm Bà La (Udumbara) là một loài hoa rất đặc biệt. Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa đã dự ngôn loài hoa này 3.000 năm sau sẽ khai nở, ngày mà hoa nở là lúc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện tại thế gian, “Nhờ cảm đại phúc đại đức của Ngài mà xuất hiện loài hoa này”.

Hoa này lần đầu tiên được phát hiện nở trong một ngôi chùa ở quận Quảng Châu, đạo Kinh Kỳ, Hàn Quốc năm 1997. Từ đó tới nay, hoa Ưu Đàm Bà La liên tục xuất hiện tại Trung Quốc Đại Lục, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, v.v. Cùng thời gian này, Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện lấy đặc tính vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn” làm nguyên tắc chỉ đạo đã hồng truyền ở 114 quốc gia trên thế giới. Các sách của Pháp Luân Đại Pháp đã được phiên dịch sang hơn 30 thứ tiếng; Đại Pháp hồng truyền đến đâu, nơi đó đạo đức hồi thăng, nhân tâm quy chính. Hết thảy như đang khải thị người đời: Mau mau tỉnh ngộ, đi tìm chính Pháp, đừng tin lừa dối tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi bức hại Pháp Luân Đại Pháp, hãy tìm đường trở về ngôi nhà thật sự của mình.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/119446Ngày đăng: 28-11-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.