Hoa Ưu Đàm nở rộ ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông (Ảnh)



[Chanhkien.org] Ngày 6 tháng 7 năm 2013, hoa Ưu Đàm Bà La một lần nữa nở rộ trên lá cây hoa tại nhà đệ tử Đại Pháp ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Có tổng cộng hơn 50 bông hoa, dùng kính lúp phóng lớn 60 lần thì nhị hoa có thể nhìn thấy rất rõ. Xin cảm ơn từ bi cứu độ của Sư tôn! Hy vọng thần hoa Phật giới 3.000 năm mới nở một lần này có thể khải ngộ thiện niệm của vô lượng chúng sinh, giúp họ rõ chân tướng, thoái tà đảng, nhớ lấy “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được Đại Pháp cứu độ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/119419



Ngày đăng: 13-09-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.