Hoa Ưu Đàm được tìm thấy tại nhà của một học viên Đại Pháp trong 2 năm liềnTác giả: Hướng Dương Hoa

[Chanhkien.org] Đầu tháng 8 năm 2009, những bông hoa Ưu Đàm lại nở rộ ở nhà của một học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) tại Trung Quốc.

Các bông hoa Ưu Đàm này được tìm thấy nở rộ trên một giá phơi đồ và quả bầu khô năm 2008. Năm nay, một lần nữa các bông hoa này lại được tìm thấy đang nở rộ trên các giá phơi đồ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/8/25/61276.html
http://pureinsight.org/node/5842


Ngày đăng: 24-11-2009