Hoa Ưu Đàm Bà La nở liên tục 9 năm tại thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam TúcTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[Chanhkien.org] Tại thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, Hoa Ưu Đàm Bà La đã nở liên tục 9 năm ở nhà của một gia đình biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công).

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/6/17/75258.htmlNgày đăng: 18-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.