Tiểu đệ tử tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ phát hiện hoa Ưu Đàm Bà La[Chanhkien.org] Một tiểu đệ tử Đại Pháp 11 tuổi tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã phát hiện hoa Ưu Đàm Bà La nở trên lá cây dương bên trong khu cư trú, tổng cộng 15 bông (xem ảnh).

Cả thân và bông của 15 đóa hoa Ưu Đàm Bà La này đều trắng như tuyết, nhìn kỹ thì thấy mỗi bông hoa nhỏ có 2 cánh hoa, còn có cả nụ, vô cùng đặc biệt và kỳ diệu.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/8/11/76585.htmlNgày đăng: 18-08-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.