Hoa Ưu Đàm nở tại thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu NinhTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Dưới đây là bức ảnh những bông hoa Ưu Đàm Bà La báo điềm lành mọc trên khung cửa sổ nhà một học viên Pháp Luân Công. Chúng đã mọc ở đó trong mấy năm qua, nhưng rất khó để chụp một bức ảnh rõ ràng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/8/16/76694.html
http://pureinsight.org/node/6197


Ngày đăng: 26-09-2011