Ca khúc: “Bà La hoa khai”Hoa trên tượng Phật: Hoa Ưu Đàm được trông thấy nở trên tượng Phật trong thiền viện Tu Di Sơn ở Suncheon, Hàn Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

[Chanhkien.org]

Tác giả/Ca từ: Tử Vân
Soạn nhạc: Dịch Sinh
Diễn xướng: Dương Kiến Sinh

Lời bài hát:

1,
婆罗花开,三千年一回;
婆罗花开,笑迎天门开;
圣者归来,婆罗花开,
婆罗花开,圣者归来。

须弥寺院的高僧,眺望着远方,
金色的袈裟,在洪钟下膜拜。
三千年的婆罗花,正悄然开放,
法轮圣王啊,是不是行在世上?

2,
婆罗花开,三千年一回;
婆罗花开,三千年等待;
圣王归来,婆罗花开,
婆罗花开,圣王归来。

红尘中的俗子,敬上一柱香,
如梦般苏醒,在洪钟下期待。
三千年的婆罗花,向寻道人开,
圣王的辉煌,正在向着人中来。

(Hán Việt)

(1)

Bà La hoa khai, tam thiên niên nhất hồi;
Bà La hoa khai, tiếu nghênh thiên môn khai;
Thánh giả quy lai, Bà La hoa khai,
Bà La hoa khai, Thánh giả quy lai.

Tu Di tự viện đích cao tăng, thiếu vọng trước viễn phương,
Kim sắc đích ca sa, tại hồng chung hạ mô bái.
Tam thiên niên đích Bà La hoa, chính tiễu nhiên khai phóng,
Pháp Luân Thánh Vương a, thị bất thị hành tại thế thượng?

(2)

Bà La hoa khai, tam thiên niên nhất hồi;
Bà La hoa khai, tam thiên niên đẳng đãi;
Thánh Vương quy lai, Bà La hoa khai,
Bà La hoa khai, Thánh Vương quy lai.

Hồng trần trung đích tục tử, kính thượng nhất trụ hương,
Như mộng bàn tô tỉnh, tại hồng chung hạ kì đãi.
Tam thiên niên đích Bà La hoa, hướng tầm đạo nhân khai,
Thánh Vương đích huy hoàng, chính tại hướng trước nhân trung lai.

(Tạm dịch)

(1)

Bà La hoa nở, ba nghìn năm mới nở;
Bà La hoa nở, cười đón cổng trời mở;
Thánh giả trở lại, Bà La hoa khai,
Bà La hoa khai, Thánh giả trở lại.

Cao tăng chùa Tu Di, phóng mắt nhìn phương xa,
Trong sắc vàng cà sa, quỳ bái dưới chiếc chuông.
Bà La ba nghìn năm, đang thầm lặng khai nở,
Ôi Pháp Luân Thánh Vương, Ngài đang ở thế gian?

(2)

Bà La hoa nở, ba nghìn năm mới nở;
Bà La hoa nở, ba nghìn năm đợi chờ;
Thánh Vương trở lại, Bà La hoa khai,
Bà La hoa khai, Thánh Vương trở lại.

Người tục cõi hồng trần, kính bái một nén hương,
Như tỉnh lại từ mộng, đợi chờ dưới chiếc chuông.
Bà La ba nghìn năm, nở cho người tìm Đạo,
Huy hoàng của Thánh Vương, đang tới người thế gian.

Ca phổ: Giản phổ: [pdf] (29kb)

Nghe Online (Real) | Download (Real) | Download Mp3

Clip hoa Ưu Đàm nở trên tượng Phật trong chùa Chính Giác ở Gyeongju, Hàn Quốc:

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/109003Ngày đăng: 04-02-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.