Hoa Ưu Đàm Bà La thịnh khai ở tỉnh Cát Lâm (Ảnh)[Chanhkien.org] Tỉnh Cát Lâm có hai thôn làng, từ ngày 4 tháng 7 năm 2013 lần lượt xuất hiện hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ trên khung cửa sắt và kính cửa sổ của 5 hộ thôn dân. Đầu tiên, hoa Ưu Đàm Bà La mọc 5 khóm ở nhà một học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công), trong đó 4 khóm trên kính cửa sổ, 1 khóm trên cửa phòng. Bốn hộ thôn dân khác đều không phải là học viên nhưng rất ủng hộ Đại Pháp. Khi biết đây chính là hoa Ưu Đàm Bà La 3.000 năm mới nở một lần như được mô tả trong kinh Phật, họ càng kính trọng Đại Pháp hơn nữa. Chúng tôi tin rằng đây là điềm khích lệ mà Sư phụ ban cho đệ tử Đại Pháp và người đời hiểu rõ chân tướng.

Những hàng xóm của vị đệ tử Đại Pháp có hoa Ưu Đàm mọc trong nhà đều hy vọng rằng nhà của họ cũng sẽ có hoa Ưu Đàm nở. Sau khi thấy hoa, họ đều về nhà tìm xem có hoa hay không. Thực ra họ đang đi tìm chân tướng Đại Pháp!!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/119610Ngày đăng: 31-08-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.