Hoa Ưu Đàm Bà La khai nở tại Đại Liên (Ảnh)Tác giả: Miểu Miểu

[Chanhkien.org] Gần đây, trên khung cửa sổ, kính thủy tinh, lan can sắt và lá cây ở nhà một học viên Pháp Luân Công tại Đại Liên, người ta đã phát hiện hơn 10 lần hoa Ưu Đàm Bà La khai nở, tổng cộng hơn 200 bông hoa, dưới đây là một số bức ảnh.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/11/19/78701.html


Ngày đăng: 19-11-2011