Hoa Ưu Đàm Bà La khai nở tại Đại Liên (Ảnh)Tác giả: Miểu Miểu

[Chanhkien.org] Gần đây, trên khung cửa sổ, kính thủy tinh, lan can sắt và lá cây ở nhà một học viên Pháp Luân Công tại Đại Liên, người ta đã phát hiện hơn 10 lần hoa Ưu Đàm Bà La khai nở, tổng cộng hơn 200 bông hoa, dưới đây là một số bức ảnh.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/11/19/78701.htmlNgày đăng: 19-11-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.