Hoa Ưu Đàm Bà La xuất hiện tại huyện Đào Viên, Đài Loan (Ảnh)Tác giả: A Mạc

[Chanhkien.org] Tháng 3 năm 2011 Âm lịch, tại xã Trúc Kỳ, huyện Đào Viên của Đài Loan, những bông hoa Ưu Đàm Bà La đã xuất hiện; rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã nhộn nhịp tới tham quan.

Hoa Ưu Đàm Bà La mọc trên lá cây xanh.

Chín đóa hoa Ưu Đàm Bà La trắng tinh khiết đã mọc trên lá cây xanh trước cửa chính nhà một học viên Pháp Luân Công họ Khưu; chủ nhà rất vui mừng và đã làm bài thơ “Cửu chu không khởi hàm tiếu tán” như sau:

Phật kinh từng ghi lại,
Ưu Đàm Bà La hoa.
Chuyển niệm ba ngàn năm,
Hôm nay hiện điềm lành.
Chuyển Luân Thánh Vương đến,
Độ tận chúng sinh khổ.
Nghe hương thấy chân tính,
Phật Đà cửa tự khai.

Đặc biệt, ông còn viết trước mặt các học viên Pháp Luân Công ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” bằng lệ thư, đồng thời cảm tạ sự từ bi hồng đại của Pháp Luân Đại Pháp.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/4/29/74022.htmlNgày đăng: 01-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.