Hoa Ưu Đàm Bà La đua nhau nở rộ (Ảnh)Tác giả: Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Lai Dương, Sơn Đông, Trung Quốc

[Chanhkien.org] Hoa Ưu Đàm Bà La mà trong kinh Phật ghi lại rằng “3.000 năm mới nở một lần” đã đua nhau nở rộ ở nhà tôi—một học viên Pháp Luân Công—từ năm 2007 đến năm 2010, báo hiệu Pháp Luân Thánh Vương đã hạ thế độ nhân; con người thế gian sau khi chứng kiến đã ngạc nhiên mừng rỡ, đệ tử Đại Pháp trông thấy thì phấn chấn và được khích lệ. Dưới đây là một số bức ảnh ghi lại điều kỳ diệu này. Hoa Ưu Đàm Bà La mọc trên kính, gỗ, chậu hoa, bông hoa và lá cây, thậm chí cả trên khung xe đạp.

Hoa Ưu Đàm Bà La đua nhau nở rộ

Hoa Ưu Đàm Bà La đua nhau nở rộ

Hoa Ưu Đàm Bà La đua nhau nở rộ

Hoa Ưu Đàm Bà La đua nhau nở rộ

Hoa Ưu Đàm Bà La đua nhau nở rộ

Hoa Ưu Đàm Bà La đua nhau nở rộ

Hoa Ưu Đàm Bà La đua nhau nở rộ

Hoa Ưu Đàm Bà La đua nhau nở rộ

Hoa Ưu Đàm Bà La đua nhau nở rộ

Hoa Ưu Đàm Bà La đua nhau nở rộ

Hoa Ưu Đàm Bà La đua nhau nở rộ

Hoa Ưu Đàm Bà La đua nhau nở rộ

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/3/26/73029.html


Ngày đăng: 09-05-2011