Hoa Ưu Đàm nở rộ tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc[Chanhkien.org] Người ta đã phát hiện hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ tại nhiều nơi thuộc thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, bao gồm công viên Trường Xuân ở khu Lục Viên, Đại lộ Bắc Lân-Tây An, Đại lộ Nam Lâm-Hạo Nguyệt, phố Tây Lâm Chính Dương.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/8/8/76536.htmlNgày đăng: 18-08-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.