Hoa Ưu Đàm nở rộ tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc[Chanhkien.org] Người ta đã phát hiện hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ tại nhiều nơi thuộc thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, bao gồm công viên Trường Xuân ở khu Lục Viên, Đại lộ Bắc Lân-Tây An, Đại lộ Nam Lâm-Hạo Nguyệt, phố Tây Lâm Chính Dương.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/8/8/76536.html


Ngày đăng: 18-08-2011