Video quay cận cảnh hình ảnh hoa Ưu Đàm[ChanhKien.org]

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Florida – Hoa Kỳ

Hoa Ưu Đàm đã xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới, đại diện cho khí lành đang âm thầm tới thế gian, nhắc nhở thế nhân trân quý cơ duyên, mau mau đi tìm chân tướng Đại Pháp!

Kỷ niệm 30 năm ngày Đại Pháp hồng truyền – Tháng 5 năm 2022

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/275723Ngày đăng: 15-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.