Chuyện cổ Phật gia: Huyền TôngTác giả: Mộc Mộc

[Chanhkien.org] Thích Huyền Tông, họ tục là Ngô, người Vĩnh Gia, thuở thiếu thời đã xuất gia làm tăng, phong thái hào sảng. Ông tu hành tại viện Bảo Thọ, núi Vĩnh Định, bái Thường Tĩnh pháp sư làm thầy.

Sau khi thụ giới, Huyền Tông liền bắt đầu vân du thiên hạ, trước bái kiến Lãng Lãng thiền sư ở Giang Lăng, sau lại đến Tử Kim Sơn ở Thọ Châu, trong lòng mừng rỡ, mới lưu lại thiền quán trên núi.

Núi Tử Kim Sơn vốn dĩ có hổ dữ, có lúc ăn thịt thương nhân qua đường, có lúc làm hại tiều phu đốn củi. Từ khi Huyền Tông ở tại nơi này, hổ biến mất tích, người lên núi không còn phải sợ gì nữa. Một ngày, khi Huyền Tông đang giảng Pháp, thấy một cụ già tới ngồi phía trước, quỳ bái ân cần. Huyền Tông hỏi ông là ai, cụ già đáp: “Con nguyên là cọp ở núi này, từng ăn thịt chúng sinh trên núi, nhờ đại sư cứu độ, con đã thoát khỏi ác nghiệp, chuyển sinh theo đạo trời, bởi vậy đến đây cảm tạ”. Nói đoạn biến đâu mất tăm.

Năm Đại Lịch thứ 2, Huyền Tông viên tịch, hưởng thọ 86 tuổi.

(Theo “Thần tăng truyện”, quyển 8.)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/43721
http://pureinsight.org/node/4656Ngày đăng: 19-08-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.