Chuyện cổ Phật gia: Thích Huyền TảoTác giả: Mộc Mộc

[Chanhkien.org] Huyền Tảo, nguyên họ là Lộ, là con gái của một người tên An Cẩu ở Ngô Quận. Khi hơn mười tuổi, Huyền Tảo thân mang trọng bệnh, đã uống bao nhiêu thuốc mà vẫn không hiệu quả. Khi ấy cao tăng Thích Pháp Tế ở chùa Huyền Đài nói với An Cẩu: “E rằng bệnh này là do nghiệp lực gây ra, không phải điều mà thuốc có thể tiêu trừ được. Theo ý kiến của bần tăng, người quy y Phật Pháp, thỉnh cầu sám hối thì đều có thể được cứu độ. Nếu thí chủ cho nữ nhi thoát ly thế tục, tẩy sạch bụi trần, chuyên tâm hướng Phật, thì bệnh có thể được chữa khỏi.” An Cẩu cho rằng lời nói rất có đạo lý.

Do đó, An Cẩu cho lập trong nhà một đàn tràng Quan Thế Âm. Cả nhà sau đó tắm gội thay áo, thành tâm hướng Phật, chuyên tâm tụng niệm kinh văn và khấu đầu trước tượng Phật. Vào đêm ngày thứ bảy, họ bỗng nhiên nhìn thấy một hình tượng vàng kim cao mấy thước dùng tay vỗ lên thân thể Huyền Tảo ba lần, từ đầu đến chân. Huyền Tảo lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, bao bệnh tật đều tiêu mất. Từ đó Huyền Tảo xuất gia và tu hành tại chùa Thái Huyền Đài.

(Theo “Câu chuyện về các ni cô”, quyển 2)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/6/4/44205.html
http://pureinsight.org/node/4674Ngày đăng: 16-09-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.