Chuyện cổ Phật gia: Đệ tử của Phật không được chấp vào sắc dụcTác giả: Học viên tại Đại Lục

[Chanhkien.org] Trong những năm Phật Thích Ca Mâu Ni mới bắt đầu truyền Pháp, không hề có phụ nữ xuất gia. Về sau người dì tục gia của Phật Thích Ca Mâu Ni—phu nhân Mahā-prājapati—dẫn 500 phụ nữ tộc Thích Ca xuất gia thành ni cô; đây là những ni cô đầu tiên của Phật giáo.

Sau khi phu nhân Mahā-prājapati xuất gia không lâu, có một vị tăng nhân trẻ tuổi hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: “Ngài xem 500 người của phu nhân Mahā-prājapati xuất gia, các cô ấy cạo đầu mặc áo giống như tăng nhân, chúng ta có thể không coi họ là nữ nhân nữa; nhưng những phụ nữ ngoài xã hội, chúng ta nên mang thái độ như thế nào để đối đãi với họ?”

Phật Thích Ca Mâu Ni đáp: “Tốt nhất là tránh họ, không nên nhìn họ; nếu không thể tránh họ, thì cần xem như không nhìn thấy họ, không nên nói chuyện với họ; nếu vẫn không thể không nói chuyện, thì khi nói chuyện với họ nhất định phải có tâm thuần khiết; nên nghĩ rằng mình đã xuất gia, giống như hoa sen mọc giữa đám bùn mà không bị ô uế; mà hoa sen thì cần thanh tĩnh không dơ bẩn. Sắc dục là ngọn nguồn tội ác nơi thế gian, người xuất gia cần sống với thân tâm thanh tịnh trong sạch. Gặp phụ nữ lớn tuổi thì coi như mẹ mình, gặp phụ nữ nhiều tuổi hơn thì coi như chị gái mình, gặp phụ nữ ít tuổi hơn thì coi như em gái mình mà đối đãi.”

“Tại nhân gian gây phiền não lớn nhất chính là lực sắc dục, điều đáng sợ nhất cũng chính là lực sắc dục… Nam nhân học Đạo mê muội bởi nữ nhân mỹ lệ; nữ nhân học Đạo say đắm nam tử anh tuấn; dâm dục chính là đóng kín trí tuệ người ta, khiến không dễ tiếp thu chân lý… hãy cẩn thận quản chế tâm của chính mình, không được để tâm phóng túng.”

Sau khi đọc xong đoạn cố sự này, tôi nghĩ rằng trong lịch sử tâm sắc dục chính là chấp trước mà đệ tử của Phật không thể không loại bỏ. Người tu luyện ngày nay chẳng những tuyệt đối không thể phát sinh bất cứ hành vi bất chính nào, mà còn nhất định phải tu bỏ tâm sắc dục, nghiêm túc đối đãi với từng niệm đầu của mình, bảo trì chính tín chính niệm trong mọi thời khắc.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/4/18/65599.htmlNgày đăng: 06-05-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.