Vườn thơ Chánh Kiến: Xem màn vũ đạo “Lỗ Trí Thâm” của Thần VậnTác giả: Vân Phiêu Miểu

[Chanhkien.org]

Quan Thần Vận vũ đạo “Lỗ Trí Thâm”

Nhất hồ nhất trượng tẩu thiên nhai,
Lai khứ vô khiên tứ hải gia.
Ngũ Đài Sơn tự không thiền tọa,
Lương Sơn Bạc lý túy cà sa.
Bất tu Phật môn thanh tịnh thổ,
Hảo nhập giang hồ trừ ác tà.
Nhân gian hỉ nhạc giai hư ảo,
Viên tịch nhất khứ đạp triều hà.
Thiên tái hồng trần nhất mộng tỉnh,
Thánh duyên kết xuất Pháp Trung Hoa.

Tạm dịch:

Xem màn vũ đạo “Lỗ Trí Thâm” của Thần Vận

Một bình một gậy tới nơi xa,
Đi không quay lại biển là nhà.
Chùa Ngũ Đài Sơn chẳng thiền tọa,
Chốn Lương Sơn Bạc say cà sa.
Không tu cửa Phật nơi thanh tịnh,
Thích nhập giang hồ trừ ác tà.
Nhân gian mừng vui đều hư giả,
Một khi viên tịch lúc chiều tà.
Nghìn năm hồng trần vừa tỉnh mộng,
Thánh duyên đã kết Pháp Trung Hoa.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/11/9/78526.htmlNgày đăng: 09-11-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.