Câu chuyện Thần tiên: Dương Vân NgoạiNgười chỉnh lý: Âu Dương Tử Vân

[ChanhKien.org]

Vào những năm Càn Ninh thời vua Đường Chiêu Tông, tại Hán Thành Cung thuộc huyện Vân An có vị đạo sĩ tên là Dương Vân Ngoại. Ông thường lấy việc uống rượu để che giấu bản thân, song cách nói năng ứng xử và cử chỉ của ông lại không như những người bình thường.

Có vị tiến sĩ tiền nhiệm tên là Tiền Nhược Ngu vô cùng kính trọng Dương Vân Ngoại. Một hôm, Tiền Nhược Ngu trai giới tắm gội, rồi đi đến sơn quan của Dương Vân Ngoại. Tối đến, ông tá túc tại trai phòng của Đạo quán. Ngày hôm sau, Tiền Nhược Ngu đến chỗ của Dương Vân Ngoại, ông chỉnh trang lại vạt áo rồi kính cẩn nói với Dương Vân Ngoại rằng: “Thưa Đạo sư, tiểu tử là kẻ phàm tục nông cạn, đối với những chuyện về Thần tiên, kẻ tiểu tử tuy có quan tâm nghe ngóng được một số truyền thuyết về các Thần tiên ấy, nhưng vẫn còn có một chút nghi vấn, quả thật có Thần tiên sao?” Dương Vân Ngoại nghe vậy liền đáp lại rằng: “Quả thật có chuyện về Thần tiên, ta chính là loại người mà truyền thuyết đã nói, nhưng nếu ta biểu diễn ra bản lĩnh nhẹ nhàng bay lên không trung, đạp trên nước, vờn với lửa, vậy thì hàng ngày sẽ có hàng ngàn hàng vạn người muốn kết giao với ta, đây chẳng phải là chuyện vô cùng phiền nhiễu sao?” Vừa dứt lời, Dương Vân Ngoại liền bay vọt lên, rồi từ từ bay lên cao, rất lâu sau mới hạ xuống. Tiền Nhược Ngu vô cùng tín phục, cúi đầu lạy ông, từ đó về sau hoàn toàn tin rằng có Thần tiên tồn tại.

(Theo Thái Bình Quảng Ký)

Dịch từ: http://media.zhengjian.org/media/zjbooks/shenxianstories/sx14.htmlNgày đăng: 07-05-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.