Câu chuyện Thần Tiên: Vương HưngNgười chỉnh lý: Âu Dương Tử Vân

[ChanhKien.org]

Vương Hưng là người huyện Dương Thành, sống ở Hồ Cốc, ông là một người rất bình thường. Vương Hưng chưa từng đi học, nên cũng không biết chữ, ông lại càng không có chí hướng muốn tầm Tiên cầu Đạo.

Vào thời Tây Hán, Hán Vũ đế khi đó một lòng ôm ấp chí nguyện muốn tu Đạo, nên ông đã lên núi Tung Sơn thuộc tỉnh Hà Nam để học Đạo. Tại đây ông đã cho xây dựng một tòa Đạo quán tại hang đá Đại Ngu, đồng thời còn mời hai học giả tinh thông Nho học thời bấy giờ là Đổng Trọng Thư cùng danh sĩ Đông Phương Sóc đến Đạo quán để thực hiện trai giới, tĩnh khí ngưng thần, hy vọng có thể làm cảm động trời đất, rốt cuộc lòng thành kính của Hán Vũ đế đã khiến Thần tích xuất hiện: ông quả thật đã gặp được Thần Tiên hạ phàm. Vào một đêm thanh vắng, bốn bề tĩnh mịch, bỗng trong không trung có một vị Thần thân cao hai trượng giáng lâm. Vị Thần này có một đôi tai to lớn không gì sánh bằng, thính tai còn cao hơn cả đỉnh đầu, dái tai rủ xuống chạm đến ngang vai. Hán Vũ đế đương thấy thế bèn hành lễ với ngài, đồng thời còn hỏi ngài là Thần Tiên phương nào. Vị thần tiên đáp: “Ta là Tiên của vùng núi Cửu Điên. Ta nghe nói có một loại cỏ tiên tên gọi là Xương Bồ, loại cỏ này sinh trưởng trên đá nham thạch của núi Tung Sơn thuộc một trong năm ngọn núi thiêng, loại cỏ tiên này một tấc có chín đốt, sau khi ăn vào sẽ có thể trường sinh bất lão, vậy nên ta muốn đi hái một ít.” Khi vừa dứt lời, vị Thần này liền biến mất. Lúc này viên quan hầu cận bên cạnh Hán Vũ đế mới nói: “Vị Thần Tiên này quyết không phải chỉ là vị Tiên nhân muốn học Đạo mà đi hái thuốc, đây khẳng định là ý chỉ của Thần núi Tung Sơn đang chỉ dụ cho ta điều gì đó.” Hán Vũ đế nghe vậy bèn cử người đi tìm hái loại cỏ Xương Bồ ấy về để dùng. Sau khi dùng cỏ Xương Bồ đến năm thứ hai, Hán Vũ đế cảm thấy trong người không thoải mái, nên không dùng nữa. Lúc bấy giờ, những người theo bên cạnh Hán Vũ đế đều học ông dùng cỏ Xương Bồ, nhưng chẳng ai có thể kiên trì được. Chỉ có Vương Hưng sau khi nghe nói có vị Thần Tiên chỉ dạy Hán Vũ đế dùng cỏ Xương Bồ, thì đã luôn kiên trì dùng loại cỏ này mà chưa từng gián đoạn, cuối cùng ông đã thật sự có thể trường sinh bất lão. Hàng xóm láng giềng từ đời này qua đời khác đều thấy Vương Hưng cứ sống mãi. Sau đó chẳng còn ai biết tung tích của ông ấy nữa.

Trên thực tế chính là vì tín tâm kiên định “vâng lời” của Vương Hưng đã khiến cho một người vốn không hề có tâm muốn tầm Tiên cầu Đạo như ông cuối cùng lại có thể trở thành Thần Tiên.

(Theo “Thái Bình Quảng Ký”)

Dịch từ: http://media.zhengjian.org/media/zjbooks/shenxianstories/sx05.htmlNgày đăng: 10-09-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.