Câu chuyện Thần Tiên: Mai Chân QuânTác giả: Trần Hy

 

[ChanhKien.org] Vùng Nhữ Âm có một người tên là Thôi Cảnh Đường, gia đình rất giàu có. Một hôm có một Đạo sĩ họ Mai đến thăm hỏi Thôi Cảnh Đường. Thôi Cảnh Đường dùng lễ cho khách quý tiếp đãi ông ấy, kéo dài đến mấy tháng. Thôi Cảnh Đường lúc này mua được một chiếc yên ngọc, chuẩn bị đi đến Thọ Xuân, mang nó dâng cho tiết độ sứ Cao Thẩm Tư. Ông ấy nói với Mai Quân: “Tiên sinh cứ ở lại đây, tôi phải đến Thọ Xuân, mười ngày nửa tháng mới trở về, tôi sẽ để cháu của tôi đến hầu hạ ngài, xin ngài đừng lo lắng”. Mai Quân nói: “Ta là người Thọ Xuân, đến đây thăm một người bạn thân, bây giờ cũng cần trở về rồi. Ông đi trước đi. Ta đã ở đây một thời gian dài, muốn biếu tặng một vật để báo đáp. Nhà ông có thủy ngân không?” Thôi Cảnh Đường trả lời: “Có”. Ông Lập tức đem tới 10 lượng, cầm cả hai tay đưa cho Mai Quân.

Mai Quân liền đổ thủy ngân vào trong đỉnh, đem tinh luyện, không lâu sau đều biến thành bạc trắng, bèn đem bạc trắng tặng cho Thôi Cảnh Đường, nói: “Hãy dùng cái này làm lộ phí. Khi đến Thọ Xuân, có thể đến phía đông thành hỏi thăm nhà của ta”. Sau khi nói xong, liền cùng Thôi Cảnh Đường tách nhau mà đi. Thôi Cảnh Đường đến Thọ Xuân, bèn đến phía đông thành tìm nhà họ Mai, hỏi thăm vài ngày vẫn không tìm được. Người trong thôn đều nói: “Nơi này không có nhà họ Mai, cũng không có ai làm Đạo sĩ, chỉ có tượng Mai Chân Quân trong Nhạc  miếu ở Hoài Nam, chẳng lẽ là ông ấy?” Thôi Cảnh Đường dựa theo lời của người trong thôn đi tìm, quả nhiên Mai Chân Quân chính là Mai Đạo sĩ. Từ đó về sau không gặp lại nữa.

Người Trung Quốc thích bái Phật, bái Thần, tại sao phải làm như vậy? Thật ra đều có đạo lý. Phía sau tượng của Thần Phật có Thần tồn tại.

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/258787Ngày đăng: 17-05-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.