Câu chuyện Thần Tiên: Bá Sơn PhủTác giả: Chu Minh Nguyệt chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Tự cổ chí kim, những người tầm Tiên cầu Đạo người người nối gót nhau, nhưng có được mấy người có thể đắc Đạo thành Tiên, trường sinh bất lão. Tất cả những đắng cay ngọt bùi trong đó thì chỉ có người tu Đạo mới tự mình hiểu rõ, người ngoài làm sao có thể hiểu thấu cho được. Trong nền văn hóa tu luyện 5.000 năm liên tiếp không gián đoạn của dân tộc Trung Hoa, có rất nhiều người đã tu thành đắc Đạo.

Bá Sơn Phủ là người vùng Ung Châu xưa. Ông vốn chuyên tâm tu Đạo, luyện đan ở trên núi Hoa Sơn, nhưng cũng thường hay về lại quê nhà để thăm hỏi họ hàng thân thích của mình. Ông sống đến 200 tuổi, nhưng dung mạo vẫn trẻ trung như xưa. Mỗi lần về quê nhà thăm hỏi mọi người, Bá Sơn Phủ luôn thích kể chuyện tổ tiên bao đời nhà người nào đó đã làm những việc thiện, gây nghiệp ác, lập công quả gì, như thể ông đã từng sống cùng với tổ tiên bao đời của người đó vậy, những điều ông nói không sai chút nào. Bá Sơn Phủ còn có thể biết trước được tương lai hung cát của một người, chưa từng có trường hợp nào không ứng nghiệm.

Cháu gái họ ngoại của Bá Sơn Phủ đã hơn 80 tuổi, tuổi già nhiều bệnh. Lúc về quê nhà thăm lại họ hàng thân thích, Bá Sơn Phủ đã đưa cho cháu gái mình một ít tiên đơn, bà không chút do dự uống tiên đơn đó, ngay lập tức trở nên trẻ trung, dung mạo tựa như hoa đào.

Một lần nọ, vua Hán Đế cử sứ giả đến quận Hà Đông. Khi sứ giả đến nơi, bỗng thấy ở Thành Tây có một người phụ nữ đang đánh một ông lão, ông lão lại cam chịu cúi đầu chịu phạt. Sứ giả cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liền đến hỏi xem cớ sự gì. Người phụ nữ kia nói: “Ông lão này là con trai tôi. Trước đây cậu của tôi là Bá Sơn Phủ có đưa cho tôi một ít tiên dược, tôi bảo con trai uống nhưng nó lại không chịu, còn tưởng rằng tôi muốn hại nó, bây giờ nó già khọm ra như vậy, đi đứng cũng không theo kịp tôi, vậy nên tôi mới phải giáo huấn nó”. Sứ giả nghe vậy bèn hỏi người phụ nữ và con trai cô bao nhiêu tuổi, người phụ nữ trả lời rằng: “Tôi đã 230 tuổi rồi, con trai tôi thì chỉ mới 80 tuổi”.

Sau này người phụ nữ kia cũng vào trong núi Hoa Sơn tu Đạo.

(Theo “Thần Tiên truyện”)

Dịch từ: http://media.zhengjian.org/media/zjbooks/shenxianstories/sx04.htmlNgày đăng: 07-09-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.