Thành ngữ điển cố: “Nhục thực giả bỉ”Tác giả: Tề Chỉnh Thăng chỉnh lý

 

[ChanhKien.org]

Giải nghĩa: Câu thành ngữ “nhục thực giả bỉ” (kẻ ăn thịt thì thô tục) dùng để chỉ người chức vị cao, hưởng lộc hậu hĩnh, thì nhận thức thường nông cạn.

Xuất xứ: Tả truyện – Trang Công thập niên

Thời Xuân Thu, Tề Hoàn Công cử đại quân đánh nước Lỗ, Lỗ Trang Công chuẩn bị xuất binh nghênh chiến. Thủ hạ của Lỗ Trang Công có một võ sĩ tên là Tào Quế, người này vừa can đảm vừa mưu lược, sáng suốt. Mấy năm trước, Tào Quế từng đi theo Trang Công đến đất Kha gặp gỡ Tề Hoàn Công, Hoàn Công ngạo mạn, vô lễ đối với Trang Công, Tào Quế giơ kiếm ép Hoàn Công phải lập minh ước, bắt nước Tề trả lại những vùng đất xâm chiếm cho nước Lỗ. Lúc này Tào Quế nghe nói đại binh nước Tề lại xâm phạm, thì lập tức xin tiếp kiến Trang Công, muốn hiến kế cho Trang Công đánh bại quân Tề.

Mấy người đồng hương khuyên ông: “Anh hà tất phải bận tâm việc này, cứ để mấy ông quan lớn ăn thịt tự suy nghĩ kế sách đi”.

“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Các anh tại sao muốn ngăn cản tôi?” Tào Quế nói, “Mấy ông quan lớn ăn thịt đó, ai cũng tầm nhìn thiển cận, không có bản sự gì lớn. Hiện tại quốc gia gặp nạn, tôi lẽ nào phủi tay không quản đây!”

Trước đề nghị của Tào Quế, Lỗ Trang Công đồng ý gặp ông. Tào Quế nói với Trang Công rằng muốn đánh thắng trận chiến này thì phải lấy được lòng tin của người dân, có được sự ủng hộ của người dân, ông thỉnh cầu Trang Công quan tâm đến những khó khăn của dân chúng. Trang Công tiếp thu đề nghị của ông, đã làm rất nhiều việc tốt thiết thực cho dân.

Cuối cùng quân Tề và quân Lỗ lâm chiến ở Trường Thược, Lỗ Trang Công định lập tức xuất kích nhưng bị Tào Quế ngăn lại, đợi cho quân Tề ba lần tiến công thất bại, khi sĩ khí suy giảm, lúc này mới xin Trang Công hạ lệnh phản kích, quân Tề đại bại rút lui.

 

Dịch từ: http://zhengjian.org/node/129440Ngày đăng: 20-09-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.