Phủi sạch phong trần: Bà La hoa khaiTác giả: Tiểu Liên

Hoa trên tượng Phật: Hoa Ưu Đàm được trông thấy nở trên tượng Phật tại thiền viện Tu Di Sơn ở Suncheon, Hàn Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

[Chanhkien.org] Gần đây trên mạng thường thấy đưa tin về “Ưu Đàm Bà La hoa” nở rộ khắp nơi. Vừa qua tôi cũng may mắn được nhìn thấy Thánh hoa 3.000 năm mới nở một lần này!

Đó là một bó hoa nhỏ cuống dài mọc trên chao đèn chiếu sáng máy công cụ, đếm kỹ thì thấy tổng cộng có 8 bông. Khi ấy tâm tình tôi không hề kích động, mà thấy hết thảy đều thật tự nhiên. Tuy nhiên cũng cảm thấy một cảm giác rất đặc biệt chưa từng có, nước mắt cứ muốn chảy dài, nếu không có mấy người bạn ở đó (đều là người tu luyện), thì nước mắt tôi chắc chắn phải rơi rất nhiều. Hiện giờ nước mắt tôi vẫn lưng tròng, vì không để làm chậm đánh máy nên nỗ lực khắc chế bản thân, không để nó rơi xuống.

Chúng ta lên mạng có thể thấy báo đưa tin về loài hoa này kiểu như: “Theo kinh Phật ghi lại, Ưu Đàm Bà La là tiếng Phạn, ý là loài hoa linh thụy mang điềm lành, mọc lên giữa không trung“. Quyển 8 kinh «Huệ Lâm Âm Nghĩa» tái khẳng định: “Ưu Đàm Bà La hoa do điềm lành linh dị sinh ra, là Thiên hoa, trên thế gian không có. Nếu Như Lai hạ sinh, Kim Luân Vương xuất hiện tại thế gian, thì loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài“.

“Kim Luân Vương xuất hiện tại thế gian” được giải là Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế Chính Pháp tại nhân gian.

Theo kinh Phật ghi lại, Chuyển Luân Thánh Vương cũng có đặc điểm của một vị Phật, mang theo 32 tướng và 7 báu. Ngài là Lý Tưởng Vương, trị vì thế giới không phải bằng vũ lực mà bằng cách xoay chuyển bánh xe chính nghĩa để chính lại Pháp.

«Đại Bàn Nhược Ba La Mật Đa Kinh» cũng viết: “Thân người vô thường, phú quý như mộng, các căn tàn khuyết, chính tín khó khăn. Nếu được nghe diệu Pháp của Như Lai, chẳng phải hy hữu như hoa Ưu Đàm?

Như vậy loài hoa này vì sao lại xuất hiện tại Hàn Quốc năm 2002, mà không khai nở ngay năm 1992 khi Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu khai truyền? Ngoài ra, loài hoa này với Chuyển Luân Thánh Vương là có quan hệ gì? Người có thể nhìn thấy hoa này rốt cuộc là có phúc phận như thế nào? Đây chính là vấn đề mà bài viết này phải giải đáp.

Viết trong bài đều là một chút ý kiến thô thiển của bản thân, có chỗ nào thiếu sót kính mong chỉ giúp.

Chúng ta đều biết rằng nếu một vị Phật phải giảng Pháp hoặc xuất hiện tại nơi kia, thì lúc ấy trong cõi trời đất sẽ xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ lành. Ví như không trung xuất hiện tiếng Pháp nhạc, còn có thiên nữ trải hoa, v.v. Mà mỗi vị Phật nếu giảng Pháp hoặc đến cùng nơi ấy, thì điềm lành hiển hiện lại không nhất định là giống nhau. Điểm này thực ra cũng rất dễ hiểu. Mỗi vị Phật mang theo một đặc điểm mà!

Như vậy có rất nhiều vị Thần là chuyên môn hiển hiện cho chúng sinh sự trang nghiêm và huy hoàng của Phật khi Ngài giảng Pháp. Các Thần này là chuyên làm việc ấy. Rất nhiều là hình tượng Thần mà chúng ta thường thấy, nhưng cũng có hình tượng khác, như đóa hoa hay rồng vàng, hoặc hạc tiên chẳng hạn.

Nói tới đóa hoa thì cũng là nói đến Ưu Đàm Bà La hoa mà chúng ta vừa nói bên trên. Loài hoa này hoàn toàn không phải là “hoa” trong cảnh giới người thường này, do đó chúng ta thấy nó mọc trên dây điện, ống thép, bức tường xi-măng, v.v. đều là nơi mà chúng ta cho rằng thực vật không thể sinh trưởng. Kỳ thực trong một cảnh giới nhất định trên thiên thượng, loài hoa này hiển thị điềm lành muôn vàn khi Chuyển Luân Thánh Vương giảng Pháp! Mục đích chủ yếu nó khai nở là nói với chúng sinh rằng Chuyển Luân Thánh Vương hiện đang truyền Pháp (giảng Pháp)!

Phàm những ai từng nhìn thấy người sáng lập Pháp Luân Công thì khẳng định đều có một cảm giác chung: khi nhìn thấy Sư phụ liền cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thân thể được tịnh hóa, tư tưởng được thăng hoa. Tất nhiên còn có các cảm thụ khác nữa, ở đây chúng ta không bàn thêm. Như vậy đối với các chúng sinh ở nhân gian thì việc nhìn thấy Ưu Đàm Bà La hoa có ý nghĩa rất lớn. Bởi vì hoa này 3.000 năm mới nở một lần, Pháp Luân Công được truyền ra vào thời kỳ văn minh chúng ta lần này, từ xưa tới nay, vào thời kỳ lịch sử rất xa xưa mới từng một lần được hồng truyền. Tuy nhiên Pháp lớn như thế này (so với lần hồng truyền trước là lớn hơn) hồng truyền tại vũ trụ và thế gian, thì đây mới là lần đầu tiên kể từ khi khai mở trời đất!!! Điều này người sáng lập Pháp Luân Công cũng từng đề cập đến rồi. Vậy thì chúng ta sinh ra trong thời khắc lịch sử vĩ đại này, chẳng phải là rất khó rất khó được hay sao?!

Thêm nữa, loài hoa này nếu như là một loại thể hiện của Thần, thì nó tự nhiên mang theo lực lượng của Thần. Thực ra người có thể nhìn thấy loại hoa này đều là người có căn cơ và các phương diện đều rất tốt, ít nhất là phù hợp với Pháp lý của các cảnh giới khác nhau. Khi nhìn thấy loài hoa này, tôi phát hiện thấy các chúng sinh nội trong thân thể tôi đều chắp tay hợp thập trước ngực, thậm chí rơi nước mắt! Bỗng một luồng nhiệt tuôn từ đầu đến chân, rất nhiều thứ bất hảo trong cơ thể đều tiêu bỏ mất sạch! Tất cả đều là thực thực tại tại, chớ có xem thường loài hoa nhỏ bé này. Nếu như trên thiên thượng nhìn thấy loài hoa này xuất hiện, thì căn cứ các tình huống khác nhau của chúng sinh, tầng thứ thậm chí cũng đều có đề cao rất lớn! Nghĩa là, chúng sinh có thể nhìn thấy loài hoa này bản thân đã là có phúc phận, có thể nói là tạo hóa của nghìn vạn năm, thậm chí xa xưa hơn nữa! Có thể nói thế này: loài hoa này xuất hiện chính là báo hiệu Thánh Vương đã đích thân giáng lâm! Cũng như tôi xem xong hoa này rồi đi ra nhà ngoài, thấy trên bầu trời ở không gian khác xuất hiện một đóa sen lớn mỹ diệu phi thường! Xem kỹ thì thấy nguyên Sư phụ đã từng ở đây, những thứ mỹ diệu hơn [hoa sen] ở không gian khác cũng đã từng ở đây! Sư phụ trông nom một quần thể đệ tử Đại Pháp ở bên dưới, trong mắt chứa đầy kỳ vọng và khích lệ! (viết tới đây, nước mắt tôi cuối cùng đã không cầm được nữa, nhỏ lên mu bàn tay). Không ngờ thương khung cách trở, hôm nay lại có thể một lần nữa thấy Bà La hoa!!!

Chúng ta hãy đả khai một chút ký ức bị bụi trần phong kín: Hồi ấy, sau khi ký kết thệ ước với Sư phụ tại các tầng thứ khác nhau, Sư phụ từng giảng Pháp cho chúng ta, bấy giờ Ưu Đàm Bà La hoa cũng hiện xuất điềm lành mỹ diệu. Lúc ấy trước khi hạ thế, Thánh Vương từng dặn dò chúng ta (có thể nói là mỗi chúng sinh), khi loài hoa này nở rộ khắp thế giới con người thì là báo hiệu Chính Pháp rất nhanh tới nhân gian, thậm chí rất nhiều người tu luyện tốt (theo cách nói hiện tại là một lô đệ tử Đại Pháp) sắp viên mãn. Mà thấy loài hoa này khi còn chưa tu, bấy giờ thân thể và tâm tính đều được tịnh hóa, cũng sẽ được gieo hạt giống đắc Pháp (lý giải của tôi chính là tiếp Pháp duyên một lần nữa, bởi vì chúng sinh đều là kiên tín Đại Pháp nên mới dám lớn mật xuống đây). Năm tháng chỉ như thoáng qua, chúng ta đã chịu biết bao khổ, gặp biết bao nạn, tạo biết bao nghiệp, bản tính bị mai một từng tầng từng tầng, biết bao chúng sinh trước khi chuyển sinh, chỉ vì tạo nghiệp quá lớn mà bị tiêu hủy triệt để… Năm tháng dần trôi, chúng ta may mắn đi tới hiện tại, hơn nữa còn có thân người, lại đắc Pháp trở thành lô Pháp đồ đầu tiên, lại còn một lần nữa nhìn thấy Thánh hoa xuất hiện, điều này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung!! Đoạn thời gian này khiến chúng Thần trong cõi trời đất phải ngưỡng mộ, cũng là thời khắc toàn bộ vũ trụ này sẽ không có lại nữa!!!

Vậy thì có bạn sẽ hỏi, đành rằng loài hoa này thần thánh như vậy, nhưng vì sao nó không xuất hiện năm 1992 (năm Pháp Luân Công được truyền ra), mà lại xuất hiện năm 2002? Bởi vì loài hoa này là triển hiện cho chúng sinh đã phù hợp tiêu chuẩn tại một cảnh giới nhất định. Trước năm 1999 (năm bắt đầu đàn áp), số người học Pháp Luân Công là rất nhiều, [ở Trung Quốc] có trên 100 triệu. Nhưng trong đó có bao nhiêu là chân tu? Vì sao hoa này lại hiển hiện vào năm 2002? Chúng ta đều biết rằng, từ năm 1992 đến năm 2002 là thời kỳ Chính Pháp 10 năm đầu tiên, còn sau 10 năm là thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian. Đây là thời gian mà chúng thần quá khứ đã an bài. Đây là nguyên nhân một phương diện. Nguyên nhân một phương diện khác là tà ác đã bị thanh trừ trong một trường không gian nhất định, thời gian đối ứng với nó và Thần chưởng quản không gian ấy cũng đã được quy chính, vậy nên hoa này mới hiển hiện cho thế gian con người! Tất nhiên còn có một nguyên nhân chính là an bài trong lịch sử.

Không gian bề mặt mà chúng ta dùng mắt thường nhìn thấy là như thế này, nhưng thực chất lại có dạng thức không phải như vậy. Nói ví von thì chính là trường không gian này đầy ắp các không gian, cũng phức tạp như mê cung vậy, nhưng rất có trật tự. Ở bề mặt thì là như thế này, nhưng sự tình thực chất phát sinh thì lại liên đới đến các thể hệ vũ trụ to lớn phi thường! Số thể hệ liên đới cũng cực kỳ cực kỳ nhiều. Như vậy sinh mệnh ban đầu mà dám liều lĩnh xuống đến đây, cơ duyên lịch sử đã đến rồi, thì cũng là thể hệ kia đã được thanh lọc rồi, loài hoa này mới tự nhiên xuất hiện, tuy nhiên các nơi khác thì vẫn còn tà ác.

Trên đây là một vài chính ngộ và nhận thức thô thiển của tôi về loài hoa này. Viết ra hy vọng chúng ta có thể càng trân quý hơn nữa cơ duyên lịch sử này!

Xem thêm:

>> Phủi sạch phong trần: Tìm duyên Thánh hoa
>> Hoa Ưu Đàm 3.000 năm nở một lần – nay đang khai nở nói với chúng ta điều gì? (Ảnh)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/48146Ngày đăng: 14-06-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.