Con đường đến hoà bình[Chanhkien.org] Rất nhiều quốc gia dùng chiến tranh để đạt đến hoà bình. Tôi rất muốn biết cách lý luận của họ. Cách dùng chiến tranh để đạt đến hoà bình cũng giống như dùng xăng để dập tắt lửa.

Lời nói và hành động dựa trên lòng thù ghét và không bao giờ xoá tan thù ghét.

Không có bên nào đúng trong những cuộc xung đột, cho dù là chiến tranh giữa hai các quốc gia, cuộc xích mích trong gia đình, hay đánh lộn. Tất cả những người dính líu đều bị sai.

Ngăn cấm vũ khí hạt nhân trên các quốc gia khác cũng không đem lại hoà bình. Khi con người sống trong thù ghét, cho dù họ dùng đá, thì cũng sẽ có nhiều người bị giết. Chỉ có khi nào dập tắt lòng thù ghét thì hoà bình mới thật sự có.

Thanh lọc tâm ý là cách hữu hiệu nhất để đạt đến hoà bình.

Một tấm lòng bao dung là con đường duy nhất đạt đến hoà bình. Khi một người không có lòng bao dung, thì người đó không thể đạt được một tâm trí tĩnh lặng. Nếu một người không tĩnh lặng, thì làm sao thế giới có hoà bình?

Ngay cái giây phút bạn bỏ xuống lòng thù ghét, thế giới của bạn sẽ có hoà bình. Khi mọi người bỏ hết thù ghét, toàn thế giới sẽ có hoà bình.

Trong trái tim sâu thẳm và thế giới bên ngoài không phải là hai vật tách biệt. Khi lòng người không thù ghét, một thế giới hoà bình sẽ mở rộng ngay trước mắt.

Bạn không cần phải là một nhân vật nổi tiếng để giải cứu thế giới sầu thương này đang tràn đầy những tấm lòng thiếu nhân nhượng và lạnh lùng. Chỉ cần bạn đối xử tốt với mọi người khi bạn gặp, thế giới sẽ hồi sinh vì sự tồn tại của bạn.

Dịch từ:

http://www.xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/1/11/42259.htmNgày đăng: 06-02-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.